Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden bir heyet, Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Çamdağı 1917 Orman İşletme Şefliği'nde gerçekleştirilen vejetatif gençleştirme çalışmalarını inceledi. Heyetin başında Enstitü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir, Doçent Dr. Güven Kaya ve Başmühendis Celal Tonbul bulunmaktaydı.

Araştırma Enstitüsü, Hendek'teki Kayın Gençleştirme Sahalarını İnceledi

Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, OİP Şube Müdürü Nuri Demirel, Hendek İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan, Orman Mühendisi Ayhan Şimşek ve Nihal Turan'ın da yer aldığı program kapsamında, 2006-2008 yılları arasında gerçekleştirilen "Dejenere Kayın sahalarında Sürgün yoluyla gençleştirme" çalışmaları ele alındı. Bu çalışmalar sonucunda başarı sağlanarak 32 ve 52 nolu vejetatif yolla gençleştirilen Kayın meşcerelerinde 3 kapalı hal oluşturulmuştu.

Araştırma Enstitüsü, Hendek'teki Kayın Gençleştirme Sahalarını İnceledi

İnceleme sırasında, gençleştirilen Kayın meşcerelerinin güncel durumu değerlendirildi ve bakım gereksinimleri üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Bu ziyaret, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve gençleştirme çalışmalarının önemine vurgu yapması açısından oldukça anlamlıydı. Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün incelemesi, bölge ormancılığındaki ilerlemeleri destekleme amacını yansıtıyor ve gelecek nesiller için daha sağlıklı orman ekosistemleri oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Araştırma Enstitüsü, Hendek'teki Kayın Gençleştirme Sahalarını İnceledi