Eğitimde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve TTO Müdürü Prof. Dr. Murat Çankaya da hazır bulundu. Eğitim, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Avni Önder Hanedar ve SUBÜ TTO uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk oturumunda, "TÜBİTAK 3005 Proje Deneyim Paylaşımları ve Başvuru Formunun Doldurulması" başlığı ele alındı. SAÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ve Doç. Dr. Avni Önder Hanedar, deneyimlerini paylaşarak TÜBİTAK 3005 programının amaçlarını, proje fikrinin geliştirilmesi ve projenin kurgulanmasına ilişkin püf noktaları katılımcılarla paylaştılar. Projede, toplumsal ve kamusal faydanın nasıl sağlanabileceği, projenin yenilik yönü, yöntem, risk yönetimi, proje çıktılarının yayılımı ve yaygın etki başlıklarının nasıl ele alınması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, Hanedar, TÜBİTAK 3005 projesi ve diğer TÜBİTAK destekli proje örnekleri üzerinden veri temelli politikaların önemine değinerek bu programla desteklenme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Eğitim sürecinde, eğitmenler ve katılımcılar arasındaki etkileşim, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Akademisyenlere proje yazma eğitimi verildi

Eğitim sonunda, farklı disiplinlerden katılım sağlayan MYO akademisyenleri, eğitmen akademisyenlerle birlikte proje fikirlerini değerlendirerek TÜBİTAK 3005 proje programı kapsamında nasıl kurgulanabileceğini belirledi.

SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi, bu eğitimle MYO akademisyenlerine nitelikli bilimsel araştırma projelerinin hazırlanmasına ve disiplinlerarası araştırmaların yapılmasına katkı sağlama hedefini taşıdı. Eğitimde, akademisyenlere proje yazma becerilerini geliştirme ve TÜBİTAK 3005 proje programı için uygun projeler geliştirme konularında destek sağlandı. Eğitimde, konuşmacılar tarafından sunulan deneyimler ve bilgiler, katılımcılar arasında etkileşimi teşvik etti ve yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, eğitimin MYO akademisyenlerine yönelik proje yazma süreçlerine katkı sağlayacağını ve nitelikli bilimsel araştırma projelerinin hazırlanmasına destek olacağını belirtti. Ayrıca, disiplinlerarası araştırmaların yapılmasına ve toplumsal/kamusal fayda sağlayan projelerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Eğitimin detayları arasında, TÜBİTAK 3005 proje programının amacı, proje fikrinin geliştirilmesi, projenin kurgulanması, yöntem, risk yönetimi, proje çıktılarının yayılımı ve yaygın etki başlıklarının ele alınması yer aldı. Konuşmacılar, örnek projeler ve veri temelli politikalar üzerinden önerilerde bulunarak katılımcıları bilgilendirdi.

Akademisyenlere proje yazma eğitimi verildi

Eğitim sonunda, MYO akademisyenlerinin proje fikirleri, eğitmen akademisyenler tarafından değerlendirilerek TÜBİTAK 3005 proje programı kapsamında kurgulanması için yol haritası belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademisyenlere sunulan bu eğitimle, bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesine ve akademik çalışmaların disiplinlerarası boyutta ilerletilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.