01.07.2020, 11:35

Ümmeti Muhammed'in anneleri.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Kâinatın zerresi
adedince, Salât ve selam bütün insanlığın Efendisi, Hz. Ahmet (sav) ‘e
âline ve ashabına kıyamete kadar onun nurlu yolunda gidenlere olsun...

“Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir. O'nun hanımları
da onların analarıdır”.(Ahzap Suresi.6)

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala Ali Muhammed

Değerli okurlarım! Hazreti. Hatice-i Kübra (ranha) annemiz Küreyş
kabilesinden güzel yüzlü, güzel ahlaklı ağırbaşlı, vakarlı, Hatırı
sayılır, doğru sözlü bir hanımdı.

Nesebi nebiler serveriyle baba tarafından kusay,anne tarafından lüey
sülalesiyle birleşmektedir. Cahiliye devrinde Lakabı tahrireydi.
Ticaret ile uğraşan, devrîn büyük tüccarlarındandı. Memurları,
Kâtipleri ve köleleri vardı.

Hz. Hatice (ra) validemiz Alemlere Rahmet olarak gönderilen sevgililer
sevgilisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında
Şam’a göndermesi ise, onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu.

Dul olan Hz. Hatice o sırada Kureyş kadınları arasında asalet, şeref
ve zenginlik bakımından üstün mevkiye sahipti. Aynı zamanda Cenab-ı
Hak, pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendisine ihsan
etmişti.

O’ ana kadar kabilesinden birçok kimse evlenmek için kapısını çalmış
ise de o, bunların hiçbirini kabul etmemişti. Ne var ki kader, şimdi
karşısına bambaşka birini çıkarmıştı.

Daha önce bütün Kureyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden Hz.
Hatice bu eşsiz insanla daha da yakından tanışınca, fikrinden
vazgeçti.

İlahi kader, bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir
etmişti. Evlenme teklifi Hz. Hatice’den geldi. Cahiliyye devrinde bile
tertemiz kadın manasına gelen “Tahira” lakabıyla anılan Hz. Hatice
teklif getiren Hz. Hatice’nin yakın arkadaşı Nefise ile Peygamberimiz
(sav) arasında şöyle bir konuşma geçti:

Ey Muhammed (sav), seni evlenmekten alıkoyan şey nedir? Elimde yeterli
param yok. Eğer bu temin edilse evlenir misin? Kimdir bu? Hüveylid
kızı Hatice.

Ama bu nasıl olabilir? Orasını ben bilirim. O halde ben de kabul
ediyorum. Nefise olup bitenleri, sevinç içinde Hz. Hatice’ye bildirdi,

Nefise’yle birlikte sevinç ve memnuniyetlerini, yaşadıktan sonra, Hz.
Hatice efendimize Ey amcaoğlu! Sen benim akrabam olduğun, kavmim
içinde güzel huylu, doğru sözlü bulunduğun için seninle evlenmeyi arzu
ediyorum.”

Evlenme teklifi alan Efendimiz (sav) durumu amcası Ebu Talib’e
bildirdi. Hz. Hatice’nin böyle bir evliliği istediğini kendisinden
öğrendi. Dedesi Hz. Hatice'nin ailesinden Hatice'yi Allah'ın emriyle
istediler, kızları Hatice'yi Efendimiz (sav) verdiler Düğün merasimi
tarihi belirlendi.

Arap geleneğine göre, Merasim Hz. Hatice'nin evinde yapılacaktı.
Tespit edilen tarihte sevgili Peygamberimiz (sav), Haşimoğlularının
ileri gelenleriyle birlikte Hz. Hatice’nin (ranha) nin evine geldi.

Yemekler yendi. Adet olduğu üzere iki taraf büyüklerinin güzel
konuşmalarından sonra, iki tarafın ileri gelenlerinin huzurunda nikah
merasimi yapıldı. Nikâhı güzeller güzelinin çok sevdiği amcası Hz.
Abbas (ra) kıydı.

Böylece Efendimiz (sav ile, Kureyş kadınlarının nesep, şeref ve
zenginlik bakımından en üstünü bulunan Hüveylid’in kızı Hz. Hatice-tül
Kübra (r.anha) nikahlanmış oldular.

Evlendiklerinde Allah Rasulü (sav)  yirmibeş Hz. Hatice validemiz ise
kırk yaşındaydı. Evlilikleri miladi tarihle beş yüz doksan beş yılına
rastlıyordu ki Nebiyi Muhterem (sav) peygamberliğinin on besinci yıl
öncesiydi.

Bu evliliklerinden iki tane erkek çocuğu, Hz. Kasım, Hz. Abdullah.
Dört tanede kızları dünyaya geldi. Hz. Zeynep, Hz. Rukiye, Hz. Ümmi
Külsün, Hz. Fatma, sevgili hayattayken en küçük kızı Hz. Fatıma-zahra
(ra) hariç diğer altı tanesi kendisinden önce vefat ettiler.

Fahri Kâinat (sav) Hz. Hatice (ranha)  validemizle evliyken başka
kadınla evlenmedi. Diğer hanımlarını Hz. Hatice annemiz vefat ettikten
sonra nikahladılar.

Ümmeti Muhammed'in anneleri.

1-Hz. Hatice (r.anha ) Annesinin ismi Fatıma'dır.

2 Hz. Ümmi Seleme (r. anha) Annesinin ismi Amirdir.

3-Hz. Zeynep (r.anha) Annesinin ismi Ümeyme’dir.

4- Hz. Cüveyriye (r.anha) Babasının ismi Haristir.

5- Hz. Mariye (r. anha) Hz. İbrahim'in anası.

6- Hz. Aişe (r. anha) (Hz. Ebubekir-essıddık (r.a) kızı.

7- Hz. Hafsa (r. anha) Hz. Ömer-ibnü-Hattap (r.a.) kızı.

8- Hz. Zeynep (r.anha) Babasının ismi Hüzeyme’dir.

9- Hz. Sevda (r. anha) Annesinin ismi Amiriye’dir.

10- Hz. Ümmi Habibe (r. anha) Annesinin ismi Hint'tir.

11- Hz. Safiye (r. anha) Annesinin ismi Berre’dir.

12- Hz. Meymune (r. anha) Annesinin ismi Avf’dır.

Hz. Meymune (r.anha) Allah Resulü (sav) en son nikahı olduğu gibi,
hanımlarının da en son vefat edenidir.

Mekke-i Mükrime'den Medine-i Münevvere istikametine doğru giderken
hicret yolu üzerinde binaların bittiği yerde, “Vadi-i Şerif “diye
bilinen bölgede otoyolun tam kenarında sol tarafta beyaz bir duvar ile
çevrili yalnız bir mezar vardır onun mezarıdır.

Mekke-i Mükerreme Ye yaklaşık 10- km. uzaklıktadır. “Şerif “mevkiinde
vefat ettiği için oraya defnolunmuşlardır.

Rabbim sevgilinin nurlu yolundan ayırmasın şefaatine nail eylesin.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala Ali Muhammed
 

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı