17.02.2021, 10:56

Üç aylar ve Berat gecesi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Bütün hamtlar Alla hu Teâlâ’ya mahsustur., yüz binlerce salat ve
selam, iki cihanın efendisi Hz. Ahmet (sav)’ aline ve ashabına
kıyamete kadar onun yolundan gidenlere olsun.

 Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Allhu Teâlâ hazretleri Mümin kullarına çok mübarek

ve çok faziletli gün ve geceler ihsan etmiştir. Bu mübarek ve

faziletli gün ve gecelerin bir kısmı, üç aylar adı verilen, “Receb-i şerif

Şaban-ı şerif ve Ramazan-ı şerif ayları” içindedir.

Hz. Allah (c.c.) sonsuz şükürler olsun ki, bizleri bu manevi bu ticaret

Mevsimine kavuşturmuş bulunuyor.

Bize düşen vazife, belki bir daha kavuşamayacağımız bu kıymetli ve

Mübarek gün ve geceleri, Hz. Allah (c.c.) rızasına uygun olarak

Geçirmektir.  Üç aylar yaklaştığı zaman: Allah Rasülü (sav) şöyle dua

Ederdi. “Allah'ım! Bize Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan’a

Ulaştır. (, Bey haki Keşf’ül hafa’)

Kâinatın en güzeli Hz. Muhammed (sav) bir hadisi şeriflerinde

Şöyle buyurmuşlardır. Beş gece vardır ki o gecelerde edilen dualar
geri çevrilmez.

1-Receb’in ilk Cam’a gecesi, (Regaip gecesi)

2-Şaban’ın on beşinci gecesi, (Berat gecesi)

3-Cuma gecesi,

4-Kurban bayram gecesi,

5-Kadir gecesi,

Kameri ayların yedincisi, İslami takvimin aylarından biri Muharrem ile

Başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kameri takvim aylarının yedincisi

Olan Receb-i şerif ayı aynı zamanda” üç ayların” ilkidir.

Recep kelimesi, herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi

Heybetinden dolayı ululamak manalarına gelir.

Recep kelimesi Tazim manasına gelir. Arapçada üç harften meydana gelen

Bu kelimeye Recep kelimesine şu vasıflar verilir.

1-Re = Allah Teâlâ'nın rahmeti,

2-Cim = Kulun cürmü, günahı,

3-Be = Allahu Teâlâ'nın biri yani ihsanı, Şu manaya getirilir.

“Kulumun cürmünü, Rahmetimle Bir'ime arasına alırım. Bu mübarek

Aylardan birincisi olan “Receb-i şerif” ayını manevî değerine, Kur'an-ı

Kerim’de şöyle buyurulur:

"Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı

on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır.

Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin..."(Tövbe Suresi,36,)

Bu Âyet-i Kerime'de işaret buyrulan "haram ayları"nın “ Zilkade,

Zilhicce, Muharrem ve Receb-i şerif ayları olduğunu Güzeller güzeli (sav)

şu hadis-i şerifleriyle açıklamışlardır:

"Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle olup akıp

gitmektedir.”  Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylardır.

Bunlardan üçü peş peşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de

Cemaziyelâhir ile Şaban ayları arasında olan Receb-i şeriftir.

Ayrıca Hz. Peygamber (sav) Üç Aylar hakkında şöyle buyururlar:
"Receb-i şerif Allah'ın ayı, Şaban-ı şerif benim ayım, Ramazan-ı
şerifte da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşf'ül-Hafâ)

Receb-i şerif ayı, gerek İslâm'dan önce, gerekse İslâm'dan sonra mukaddes

bilinen bir aydır. İslâm dini gelmeden önce bu ay girer girmez, Arap
kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak
yasaklanır, herkes bu ayda kendisini emniyet ve selâmette hissederdi.
İslâm güneşinin doğmasından sonra da -ilâhi hikmet ve takdir
gereğince- bu aya olan hürmet devam ettirildi.

Bu ay Regaib ve Mirac gibi mübarek geceler ilâhi tecellilerle

Şereflendirildi. Ülkemizde de asırlardır bir "Üç Aylar" geleneği

Oluşmuş Ramazan-ı şerife hazırlık bununla başlar hale gelmiştir.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli geceler vardır ki, Yüce

Allah'ın rahmet ve mağfireti bu mubarek  gecelerde müminler üzerine
yağmur gibi Yağar.

Receb-i şerif ayının ilk Cuma gecesi olan “Regaip gecesi”, Allah Teâlâ'nın

kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir

verdiği bir rağbet gecesidir.  Regaip gecesi, duaların kabul olunduğu

ve Mevlanın isteyen kullarına ihsan ve ikramının bol bol olduğu bir

gecedir.

 Regaib gecesi, Receb-i şerif ayının 27. gecesindeki Mirac ve Şaban ayının

15. gecesindeki Berat gecelerini, Ramazan-ı şerif ayını, Kadir Gecesini,

Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Receb-i şerif ayı, içerisinde bulunan bir başka mübarek gece de “Mirac

gecesidir.” Mirac gecesi, Hz. Muhammed (sav)'i; Mekke'i Mükerreme’deki

Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin

ilâhî derinliklerine yükselttiği gecedir.

Üç Ayların ikincisi olan Şaban-ı şerif ayı ve onun on beşinci gecesi olan

“Berat gecesi” de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin, diğer

Gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet

Edilmesi adet halini almıştır. Üç Aylar'ın sonuncusu olan Ramazan-ı
şerif ayı ve onda bulunan Kadir Gecesi'nin ise dinî hayatımızda ayrı
bir yeri ve önemi vardır.

Receb-i şerif Şaban ve Ramazan-ı şerif ayları, Yüce Allah'ın ruhumuza
ikram ettiği  Faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Hz. Sev ban
(ra) rivayet

Ediyor. Güzeller güzeli (sav) bir yere gidiyorduk, yolumuz bir

Kabristana uğradı. Efendimiz (sav) kabristanın önünde durarak ağlamaya

Başladı, gözlerinden akan yaşlar göğsünü ıslatıyordu.

Yanına yaklaşıp Ey Allahın Resulü Anam, babam, nefsim sana feda olsun

Niçin ağlıyor sun? Vahiymi nazil oldu diye sordum. Ya Sevban!

Kabristanda yatan mevtalar azap çekiyorlar, Onların haline ağlıyorum.

Diye cevap verdi. Eğer bunlar receb-i şerif ayının günlerinden bir gün oruçlu

Olup, gecesinde Allaha ibadet etmiş olsalardı bu azabı görmezlerdi.

Miraç gecesi Kâinatın efendisi (sav) Cennette bir nehir gördüm, suyu

Baldan tatlı, soğukluğu kardan ziyade, kokusu ise, miskten daha güzel

Cebrail’e sordum. Bu nehirden kimler içer? Cebrail (as)  bana dedi ki,

bu nehrin ismi “Receb-i şeriftir.”

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına bir

baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah, işlediklerinizden

haberdardır." (Haşır , 18.

İnsan bu dünyada nasıl yaşamışsa, kıyamet gününde Allahu Teâlâ'nın
huzuruna, dünyada işledikleriyle birlikte varacaktır.

Götürdükleri iyi ise sevinip mesrur olacak, kötü ise pişmanlık duyarak

mahcup olacaktır.

Rabbim üç ayların feyiz ve bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin.

“Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Hendek Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz ?
Hendek Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz ?
Namaz Vakti 26 Şubat 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
-1
açık