Şehri Rahmet hoş geldin.

Bismillahirramanirrahim

 

 

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun.

 

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.

Değerli okurlarım! Ezelden ebede doğru uzanan zaman içinde, her insan gibi Müslümanda bir yolcudur. Ömür adı verilen bu yolculukta, Müslüman, birçok Ramazanlara ulaşıyor, birçok Ramazanları geride bırakıyor ve birçoğuna da ulaşamadan ömür sermayesi bitiyor..

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, Feyiz ve bereketlerle dolu olan mübarek Ramazan ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan ki, kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa, hidayet olan Kur’an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başlamıştır.

 

Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurulduğu çok faziletli ve çok mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunuyoruz..

 

Ramazan, arapça bir kelimedir.  Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına “ramada” kelimesinden alınmıştır.

Bu yağmurun yeryüzünü temizlediği gibi, Ramazan-ı Şerif ay’ıda müminleri günah kirlerinden temizler.

 

Bir hadisi şerifte Kâinat’ın en Güzeli (s.a.v.), ”Kim inanarak ve alacağı sevabı Alla hu Teâlâ’dan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhari, Savm, 4)

Ramazan-ı Şerif ayındaki sevaplar, diğer aylara nispetle bire bin fazlasıdır.

Bu ayın hürmetinden dolayı her türlü iyi ve hayırlı işlere sayısız mükâfatlar verilir.

 

Kıyamet günü Ramazan-ı Şerif ayı, en güzel bir biçimde Allahu Teâlâ’nın huzuruna gelir.

 

Secdeye kapanır. Alla hu Teâlâ Ramazan-ı Şerif ayına şöyle buyurur.

Ey Ramazan! Ne istiyorsun? Söyle git! Senin hakkını verip oruç tutan kimseleri yakalayıp getir de onların dileklerini karşılı yalım.

Ramazan ayı, ilahi kitapların inmesine zemin olmuştur.

 

Kur’an-ı Kerim’in tamamı Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına ve oradan duruma göre ayet ayet sure sure yimiüç senede Efendimize (.s.a.v.) inmiştir.

 

Hz. İbrahim (a.s.) verilen 10 “Suhuf” Ramazan ayının “ilk gecesinde

 

Hz. Musa (a.s.) verilen “Tevrat” Ramazan ayının “altıncı” gecesinde,

 

Hz. İsa (a.s.) verilen “İncil” Ramazan ayının “on üçüncü” gecesinde,

Hz. Davut (a.s.) verilen “Zebur” Ramazan ayının “on sekizinci” gecesinde indirilmiştir. (Feyzül Kadir,2/68)

 

Hz. Musa (a.s.) Teâlâ’yı görmek istedi, dedi ki: “Ya Rabbi! Bana kendini göster seni göreyim. Alla hu Teâlâ buyurdu ki” Sen beni asla göremesin.

Ya Musa’ Sen beni nasıl görebilirsin ki? Aramızda “yetmiş bin” perde vardır. Fakat benim Muhammed’imin ümmetine öyle bir ay hediye edeceğim ki o ayın adı ramazan olacak.

 

O ayda oruç tutan ümmete iftar vaktinde öyle bir tecelli edeceğim ki şimdi seninle aramızdaki “yetmiş bin” perde olduğu halde ümmeti Muhammed’le aramızda perde olmayacaktır.

“Ramazan ayında rahmeti ilahi daima görülür. İnsanların merhametleri artar. Yardım duyguları kuvvetlenir.

 

Bu ayda bir hayır yapan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap kazanır.

 

Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur.

 

Bu ayda eda edilen bir farz, başka aylarda eda edilen 70 farzın sevabını verir.

“Bu ayda bir oruçluya iftar ettirenin günahları bağışlanır ve o kimse cehennem azabından kurtulur. Ayrıca iftar ettirdiği kimsenin kazandığı sevap kadar da sevap kazanır. Bununla beraber diğerinin sevabından da bir şey eksilmez bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay ihsan ve yardım ayıdır.  (Mişkatü’l –Mesabih,)

 

Ramazan ayı girdiğinde Allahu Teâlâ arşın taşıyıcısı olan meleklere;

Haydi! Kendi tesbihatınızı bırakın da ümmeti Muhammed ve müminler için istiğfarda bulunun! Emrini verir.” (Ramuzul.)

 

Feyiz ve bereketi bol olan ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Çokça Kur’an-ı Kerim okuyalım, kazamız varsa kaza namazı kılalım, oruç tutalım, ,günahlarımıza tövbe istiğfar edelim.,

 

Yetimleri, yoksulları gözetelim. Hayır, hasenat yapalım, çocuklarımıza şaban ayının faziletlerinden bahsedelim.

 

 Rahmet  ayını gafletle geçirmeyelim.. Mevla Teâlâ Ramazan-ı Şerif ayında af edilen kullarından eylesin.

 

Hem deme! Bende herkes gibiyim, çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.

 

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

 

YORUM EKLE