Sinerji Grubu Şehrin Nabzını Tutuyor

Üniversite, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları’ nın temsilcilerinden oluşan Sakarya Sinerji Grubu bu ayki toplantısını Sakarya Müteahhitler Birliği (SMB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Sakarya 20.07.2018, 11:03
Sinerji Grubu Şehrin Nabzını Tutuyor

Sinerji Grubu Şehrin Nabzını Tutuyor

Toplantıda işbirlikleri, Sakarya Sinerji Grubu gelecek dönem çalışmaları ve şehrin dinamikleri hususlarında görüşler paylaşıldı.

Müteahhitlik mesleğine yönelik mevzuat oluşturulmalı

Toplantıya ev sahipliği yapan Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, toplantıya katılanlara teşekkürlerini iletti. İnşaat sektörünün önemine dikkat çeken Bayrak, inşaat sektörünün 250 farklı sektörle irtibatlı olduğunun ve yaklaşık 10 bin farklı ürüne hitap ettiğinin altını çizdi. İnşaat sektörünün ekonomiyi canlı tutan sektörlerin başında geldiğini belirten Bayrak: “Şu anda Sakarya’da SATSO’ya kayıtlı yaklaşık 1200 müteahhitlik firması var. Bunların çokluğu yanında bir de kayıtlar haricinde işler yapmaya çalışanlar mevut. Bu durum inşaat sektörüne ciddi anlamda olumsuzluklar yansıtıyor. İnşaat sektörünün böyle bir öneme sahip olmasına binaen Müteahhitlik Mesleği anlamında bazı standartların getirilmesinin ve Müteahhitlikle ilgili yasal düzenlemelerin biran önce yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bir berber bile belirli aşamalardan geçtikten sonra mesleğe başlayabiliyorken, Müteahhitlikle ilgili düzenlemelerin henüz tamamlanmamış olması piyasaya ve yapılan işlere, halkımıza olumsuz yansıyor” dedi. 

Kentsel dönüşüm süreci acilen tamamlanmalı
Aynı zamanda bir Sakarya gerçeği olan Deprem konusunda dikkat çeken Bayrak: “üzgünüz ki deprem Sakarya’nın bir gerçeği. Her an bir deprem olacakmış gibi yaşamamız gerekiyor. Konutların ve yapıların durumlarına baktığımızda acilen Kentsel Dönüşüm çalışmalarının tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. 1999 Depreminden bugüne kalan maalesef birçok bina mevcut. Bunlar da halkımız için, Sakarya için büyük riskler oluşturuyor. Acilen önlemlerin alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bizler Müteahhitler Birliği olarak bu konuda elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz” dedi. 

İş deneyimi projeleri ile Enstitü – Endüstri İlişkileri pekişiyor
İşletmelerde çalışan ve lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik geliştirilen “İş deneyimli öğrenci programı” kapsamında proje odaklı sanayi işbirliklerinin güçlendirildiğini belirten Fen Bilimleri Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Naci Çağlar, işletmelerdeki çalışanları ilgili programa katılmaya davet etti. Özellikle Ar-Ge Merkezleri olan ya da Ar-Ge çalışmaları yapan işletmelerle kurulacak işbirliklerinin önemli katkılar sağlayacağını belirten Çağlar, işbirlikleri neticesinde yapılan çalışmaların dış kaynaklı projelere dönüştüğünü söyledi. Çağlar,  en az iki yıl tecrübeye sahip, ALES’ten 55 üzeri puan alan çalışanların, sadece bir proje fikri ile herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi tutulmadan programa katılabileceklerini, bu sayede hem işletmelerin üniversiteyle hem de üniversitenin ilgili öğretim elemanları nezdinde işletmelerle olan bağını güçlendirileceğini vurguladı. 


İhracat potansiyelinin geliştirilmesinde önemli üç unsur: Üretim, Pazarlama ve Ahlak
Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve SAMİB Danışma Kurulu Üyesi Metin Kar, ülke olarak ilerlemenin ve yükselmenin kaliteli ve nitelikli ürün üretmekten geçtiğini vurguladı. Kaliteli ve nitelikli ürün üretmekle birlikte uluslararası rekabet gücünün artacağını söyleyen Kar: “ihracata odaklanmalı ve ihracat değerlerimizi mutlaka arttırmalıyız. Şu andaki duruma baktığımızda yaptığımız ihracatın önemli bölümünü de ithal ettiğimiz ürünlerden gerçekleştiriyoruz. İthal idamenin azalmasını sağlamamız, doğrudan yerli ve milli kaynaklarımızla üretim yapmamız ya da ithal ettiğimiz ürünlerden daha kaliteli ve nitelikli ürünler üreterek cari kazanç sağlamamız gerekiyor” dedi. Sakarya’da önemli firmaların yer aldığını belirterek, ihracat potansiyelinin tespit edilmesi gerektiğine ve bu potansiyele sahip firmaların da doğru yönlendirmeler ile desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ayrıca yapılan işbirliklerinde iş ahlakının ve dürüstlüğün her zamankinden daha çok önem kazandığının altını çizen Kar, tüm işletmelerin Üretim, Pazarlama ve Ahlak unsurlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

İşletmeleri ihracata teşvik etmeliyiz.
Üretim yapan işletmelerin ihracat yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bazı işletmelerin ihracat yapmak için yeterli bir yapıya sahip olmasına rağmen ihracata yönelik çalışmalara bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak biraz uzak durduğunu belirtti. Bazı işletmelerin biraz cesaretlendirilmeleri ile, bazılarının da ihracat yapmak üzere bilgilendirilmeleri ile engellerin rahatça aşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sarıbıyık, işletmelerin bilgilendirilmesi, ihracata yönelik eğitimler alması, tecrübe paylaşımları vb hususlarda Sakarya Sinerji Grubu kapsamında bir çalışma gerçekleştirmesinin faydalı olacağını belirtti. Günümüzde farklı STK’ların belirli programlar çerçevesinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Sarıbıyık, bu çalışmaların genele yayılmasını, sürekliliğinin sağlanmasını ve her zaman gündemde olması gerektiğini, bu sayede Sakarya’ya ve dolayısıyla ülkeye önemli bir katma değer sağlanabileceğini söyledi. 

İhracata yönelik projeler geliştirmeliyiz.
Sakarya’nın ihracat potansiyelinin artmasına yönelik projesel bazda çalışılmasının faydalı olacağını söyleyen Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Günay Güneş, geçmişte Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projeleri gerçekleştirildiğini, SAMİB olarak bu projelere yeniden start verdiklerini belirtti. Özellikle aynı havayı soluyan benzer ekiplerin birlikte hareket ederek çalışması gerektiğinin altını çizen Güneş: “ihracatı sadece yurtdışı olarak da düşünmemeliyiz. Aynı zamanda yan komşumuzla da irtibat halindeyiz. Benzer standartları, kaliteyi tüm işlerimize yansıtmalı ve alıcısı olmayan hiçbir ürünün değeri olmadığını unutmamalıyız” dedi.

Büyükşehirde pek çok proje hayata geçti
Büyükşehir Belediyesinin genel alanı haricinde pek çok farklı projeyi ve proje kalemini takip ettiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, özel sektörden ulusal diğer projelere ya da uluslararası pek çok projenin hayata geçirildiğini söyledi. Sakarya’nın daha fazlasını hakeden bir şehir olduğunu ifade eden Çıplak, katkı sağlayacak tüm fikirlere, projelere açık olduklarını dile getirdi.  

 Yeni sanayi bölgeleri çevreye duyarlı kurulacak
Sakarya’nın önemli bir dinamizme sahip olduğunu belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, SATSO olarak bu dinamizmi arttırmak ve hem ülkeye hem de Sakarya’ya katma değer üretmek adına çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kurumlar arasındaki işbirliklerinin oldukça önemli olduğunu belirten Gün, yapılan son yatırımlarla Sakarya’nın daha da güçleneceğinin altını çizdi. SATSO olarak yapılanmada çevresel değerlere dikkat ettiklerini ifade eden Gün, Sakarya yüzölçümü dikkate alındığında Sakarya sanayi bölgelerinin, toplam alanın %0.35’ini oluşturduğunu vurguladı. Gelişmiş ülkelerde bu oranın %3 değerlerinde olduğunu belirten Gün, çevresel duyarlılığa ve özellikle tarım potansiyeli bölgelere dikkat etmek üzere yeni kurulacak sanayi bölgelerinin önemli bir katma değer sağlayacağını dile getirdi. 

Milli Eğitimde milli şuur ve ahlaki değerler hareketliliği
Bilgiyi aktarmanın günümüz teknolojisi açısından kolay olduğunu dile getiren Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bunun yanısıra milli ve ahlaki değerlerin ön plana çıktığını söyledi. Öğrencilere kazandırılacak milli şuurun ve ahlaki değerlerin beraberinde, eğitim değerlerinin çok daha yükseleceğine inandıklarını belirten Durmuş: “herhangi bir konuyu anlatmak ve öğretmek yetmiyor, aynı zamanda onu içselleştirmemiz ve bu bilgiyi milli kültür ve ahlak bilinciyle öğrencilerimize kazandırmamız gerekiyor. Sadece öğretmenlere değil, aynı zamanda velilere de büyük görevler düşüyor. Bilgi haricinde toplumsal değişikliklere bir bakın. Siz ne kadar kanun koyarsanız koyun bir kesim bunu çiğnemekten çekinmiyor. Bu olumsuzluğu önleyecek en önemli unsur ise milli ve ahlaki bilinç. Bu kavramlar kazandırıldığı sürece bilgi çok daha ayrıcalıklı hale geliyor. Öğrencilerimiz çok değerli ve hepsi çok zekiler. Ancak son zamanlarda yaşadığımız önemli sorunlardan bir tanesi maalesef ego yarışları. Ülke değerleri için, insanlık değerleri için bir şeyler yapılması gerekiyor ve eğitim seviyesinin artması ile birlikte önemli hedeflerimizden biri de bu durumu ortadan kaldıracak şekilde milli ve ahlak bilincinin öğrencilerimize kazandırılması” dedi.

Sinerji Platformu oluşturulmalı
Ev sahipliğinden dolayı Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve ekibine teşekkürlerini sunan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Sinerji Grubu olarak örnek bir yapı oluşturulduğunun altını çizdi. Birlikte çok daha etkin işler başaracaklarını belirten Sarıbıyık: “öyle bir noktaya gelindi ki Sakarya’nın önde gelen insanları, Sakarya’ya yön veren kurumların temsilcileri hep birlikte olumlu bir sinerji içinde yer alıyor. Sakarya’nın kalbi burada atıyor, hep birlikte Sakarya için, ülkemiz için ne yapabilirizi tartışıyor, adımlar atmaya uğraşıyoruz. Bu sinerji içerisinde daha resmi bir oluşuma geçme zamanının geldiğini düşünüyorum. Sakarya Sinerji Grubunu bir “platform” haline getirmek, alacağımız kararların etkinliği, resmiyeti ve uygulanabilirliği açısından yarar sağlayacaktır” dedi. 

 
Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı