Sakarya da “Marka Hukuku ve İhlalleri” anlatıldı

Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) son yıllarda sıkça rastlanan marka tartışmaları ve marka ihlalleri ile ilgili seminer düzenledi.

Sakarya 21.01.2013, 15:42 21.01.2013, 16:53
Sakarya da “Marka Hukuku ve İhlalleri” anlatıldı
 SAGİAD’ta “Marka Hukuku ve İhlalleri” anlatıldı

Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) son yıllarda sıkça rastlanan marka tartışmaları ve marka ihlalleri ile ilgili seminer düzenledi.

Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği’nde (SAGİAD) hafta sonu SAGİAD hizmet binasında Av. Nurullah Sayar tarafından ücretsiz olarak “Marka Hukuku ve İhlalleri” konulu seminer verildi. Seminerde firma şirketler için sınai haklar olan marka ve patent olgusu işlendi. Daha çok marka üzerine bilgiler işlenen seminerde bol bol canlı yaşanmış örnekler ile de desteklendi.  Seminer; zaman zaman marka ve patent vekili İbrahim Aydın ve Gökhan Aygen’in de katkıda bulunmasıyla sunum, soru ve cevap bölümü ile sona erdi. Sunumun sonunda ilginç bir örnek verilerek, katılımcıları hem gülümsetti hem de seminerde işlenen marka ihlalleri konusunu pekiştirmiş oldu.

Seminerde işlenen konu başlıkları şöyle:


Genel Olarak Marka Kavramı: “Günümüz ekonomisinde, sınai haklar ve buna bağlı olarak marka başlı başına bir değer olarak karşımıza çıkmıştır. Büyüyen ekonomi ile birlikte markanın, pazar payını artırmakta olan önemi fark edilmiştir. Markaya karşı ortaya çıkan bu ilgi, aynı zamanda hukuksal çakışma ve çatışmalarında çoğalmasına neden olmuştur. Çok sayıda şirket, yıllarca emek harcayarak elde ettiği markasını koruyabilme telaşına düşmüştür. Markanın tanınması için, çaba ve sermaye harcayan marka sahipleri, eksik bilgi nedeniyle, yıllar sonra, markalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Marka Hakkının Niteliği : Bir teşebbüsün, mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan tanıtıcı işaretlerin tümünü marka olarak nitelemek mümkündür. Kişi adları, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, harflerden ya da rakamlardan meydana gelen anlamlı ya da anlamsız gruplar marka olarak kullanılabileceği gibi malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret de marka olarak kullanılabilir.” 

Markanın Fonksiyonları: “Marka fonksiyonları, tüketicilerin markaya ilişkin pazarlama faaliyetlerine karşı tepki vermelerinde büyük rol oynadıklarından dolayı firmalar için önem taşımaktadırlar.Markanın fonksiyonlarını 4 grupta toplamak mümkündür. Bunlar, kalite güvence fonksiyonu, kişisel kimlik fonksiyonu, sosyal kimlik fonksiyonu ve statü fonksiyonudur.  Kalite Güvence Fonksiyonu, Kişisel Kimlik Fonksiyonu, Sosyal Kimlik Fonksiyonu,Statü Fonksiyonudur.” Marka Olabilecek İşaretler: “Markanın 2 önemli unsuru bulunmalıdır :İşaret ve Ayırt edicilik. Her marka aynı zamanda işarettir fakat her işaret aynı zamanda marka değildir. 4 çeşit marka türü vardır, bunlar ; Ortak Marka, Garanti Markası, Ticaret Markası, Hizmet Markaları.
Yorumlar (0)
29
açık