Sakarya Barosun dan Baskınlar ile alakalı basın açıklaması

18.01.2012 Tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi birçok ildeki Barolara mensup Avukat bürolarında gece saat 03.30 den itibaren başlayan aramalar yapılmıştır.

Sakarya 22.01.2013, 10:41 22.01.2013, 12:30
Sakarya Barosun dan Baskınlar ile alakalı basın açıklaması
AVUKATLARIN BÜROLARININ ARANMASI İLE İLGİLİ
BASIN AÇIKLAMASIDIR

18.01.2012 Tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi birçok ildeki Barolara mensup Avukat bürolarında gece saat 03.30 den itibaren başlayan aramalar yapılmıştır. Söz konusu aramalar, hangi soruşturmayla, hangi suçlamayla ilgili yapılmış olursa olsun kanunlara uygun olarak yapılmış olmasını beklemek en tabi bir beklentidir. 

Kanun devletinde kanunlara uymak esastır. Hukuk Devletinde ise, kanunlara itaat bir temel olmakla birlikte, hiçbir kanun insan hak ve onurunu mutlak ve sınırsız olarak kısıtlayamaz, temel insan haklarına aykırı olamaz. Bu itibarla Hukuk Devletinin sağladığı hak ve özgürlükler temelinde gelişmek ve büyümek isteyen bir devlet, bırakınız kanunlara aykırı davranmayı, Hukuka aykırı olan kanunlarını hukuka uygun hale getirmek amaç ve idealinde olmalıdır. Anayasasında “Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik bir Hukuk devletidir” yazan bir devlet, kanunları rahatça ve hesapsızca çiğneyebiliyorsa, yine kanunlara aykırı bir şekilde kişi hak ve özgürlüklerini rahatça kısıtlayabiliyorsa, değil Hukuk Devleti olmak, kanun devleti dahi olmamış demektir. 

Hakkında soruşturma yapılan bir kişi Avukat değil, kim olursa olsun, soruşturmaların, aramaların kanunlara uygun olarak yürütülmesi asgari bir zorunluluktur. Hukuk ilkelerine riayet ise kanunlara uygun olmasının ötesinde evrensel bir beklentidir. Ancak bir soruşturma ve aramanın en azından kanuna uygun olarak yapılması beklentisi veya aksi duruma gösterilen tepkiler anlaşılabilir olmalıdır. 

Bu itibarla bir avukatın bürosunun nasıl aranacağı CMK m.130’da “Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur”, Avukatlık Kanunu m.58’de “Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir” ve dahi Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m.13’de “Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın avukat bürolarında arama yapılamaz . Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur.” şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen, şüpheli avukatların ikametgâh ve bürolarına, anılan yasaların emredici hükümlerine aykırı biçimde savcı ve baro temsilcisi olmaksızın, kapılar kırılarak girildiği iddiaları oldukça endişe verici bir durum olup, olaylar gerçekten de basın aracılığıyla kamuoyuna yansıyan şekilde meydana gelmiş ise hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir kanunsuzluktur. Meslektaşlarımız hakkında yürütülen soruşturma; suçlamalar her ne olursa olsun, suçlanan kim ve hangi görüşe mensup olursa olsun, bu ilkeler ve yasalar ışığında yürütülmelidir. 


Bu itibarla; meslektaşlarımız hakkında yürütülen soruşturmaların takipçisi olduğumuz hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SAKARYA BAROSU

  YÖNETİM KURULU ADINA

BARO BAŞKANI

AV.RECEP HACIEYÜPOĞLU

Yorumlar (0)
29
açık