24.02.2020, 10:25

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Üç aylar ve Recebi şerif

Bütün hamtlar Alla hu Teâlâ’ya mahsustur., yüzbinlerce salat ve selam,
iki cihanın efendisi Hz. Ahmet (sav)’ aline ve ashabına kıyamete kadar
onun yolundan gidenlere olsun.

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Allhu Teâlâ hazretleri Mümin kullarına çok mübarek
ve çok faziletli gün ve geceler ihsan etmiştir. Bu mübarek ve
faziletli gün ve gecelerin bir kısmı, üç aylar adı verilen, “Recep,
Şaban ve Ramazan ayları” içindedir.

Mevla Teâlâ’ya sonsuz şükürler olsun ki, bizleri bu manevi bu ticaret
mevsiminin gölgesine kavuşturmuş bulunuyor.

Bize düşen vazife, belki bir daha kavuşamayacağımız bu kıymetli ve
mübarek gün ve geceleri, Hz. Allah (c.c.) rızasına uygun olarak
geçirmektir.  Üç aylar yaklaştığı zaman: Allah Rasülü (sav) şöyle dua
ederdi.

“Allahım! Bize Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan’a
ulaştır. (, Bey haki Keşf’ül hafa’)

Yine Kâinat’ın en güzeli Hz. Muhammed (sav) bir hadisi şeriflerinde
böyle buyurmuşlardır.

Beş gece vardır ki o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez.

1-Receb’in ilk Cam’a gecesi, (Regaip gecesi)

2-Şaban’ın onbeşinci gecesi, (Berat gecesi)

3-Cuma gecesi,

4-Kurban bayram gecesi,

5-Kadir gecesi,

Kameri ayların yedincisi, İslami takvimin aylarından biri Muharrem ile
başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kameri takvim aylarının yedincisi
olan Recep, ayı aynı zamanda ”üç ayların” ilkidir.

Recep kelimesi, herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi
heybetinden dolayı ululamak manalarına gelir.

Recep kelimesi Tazim manasına gelir. Arapçada üç harften meydana gelen
bu kelimeye Recep kelimesine şu vasıflar verilir.

1-Re = Allah Tela’nın rahmeti,

2-Cim = Kulun cürmü, günahı,

3-Be = Allahu Teâla’nın biri yani ihsanı, Şu manaya getirilir.
“Kulumun cürmünü, Rahmetimle Birr’im arasına alırım.Bu mübarek
aylardan birincisi olan “Recep” ayını manevî değerine, Kur'an-ı
Kerim’de şöyle buyurulur:

"Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı
on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır.
Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin..."(Tövbe Suresi,36,)

Bu Âyet-i Kerime'de işaret buyrulan "haram ayları"nın “ Zilkade,
Zilhicce, Muharrem ve Recep” ayları olduğunu Güzeller güzeli (s .a.v.)
şu hadis-i şerifleriyle açıklamışlardır:

"Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle olup akıp
gitmektedir.”  Sene oniki aydır. Onlardan dördü haram aylardır.
Bunlardan üçü peş peşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de
Cemaziyelâhir ile Şaban ayları arasında olan Recep'tir.

Ayrıca Hz. Peygamber (sav) Üç Aylar hakkında şöyle buyururlar: "Recep
Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî,
Keşf'ül-Hafâ)

Recep ayı, gerek İslâm'dan önce, gerekse İslâm'dan sonra mukaddes
bilinen bir aydır.

İslâm dini gelmeden önce bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında
harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır, herkes bu ayda
kendisini emniyet ve selâmette hissederdi. İslâm güneşinin doğmasından
sonra da -ilâhi hikmet ve takdir gereğince- bu aya olan hürmet devam
ettirildi.

Bu ay Regaib ve Mirac gibi mübarek geceler ilâhi tecellilerle
şereflendirildi. Ülkemizde de asırlardır bir "Üç Aylar" geleneği
oluşmuş Ramazan'a hazırlık bununla başlar hale gelmiştir.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli geceler vardır ki, Yüce
Allah'ın rahmet ve mağfireti bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi
yağar.

Recep ayının ilk Cuma gecesi olan “Regaip kandili”, Allah Teâlâ'nın
kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir
verdiği bir rağbet gecesidir.  Regaip gecesi, duaların kabul olunduğu
ve Allah'ın, isteyen kullarına ihsan ve ikramının bol bol olduğu bir
gecedir.

 Regaib Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Mirac ve Şaban ayının
15. gecesindeki Berat Kandillerini, Ramazan ayını, Kadir Gecesini,
Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Recep ayı, içerisinde bulunan bir başka mübarek gece de “Mirac
gecesidir.” Mirac gecesi, Hz. Muhammed (sav)'i; Mekke'i Mükerreme’deki
Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin
ilâhî derinliklerine yükselttiği gecedir.

Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun on beşinci gecesi olan
“Berat gecesi” de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin, diğer
gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet
edilmesi adet halini almıştır.

Üç Aylar'ın sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir
Gecesi'nin ise dinî hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Recep, Şaban ve Ramazan, ayları, Yüce Allah'ın ruhumuza ikram ettiği
faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Hz. Sev ban (ra) rivayet
ediyor. Güzeller güzeli (sav) bir yere gidiyorduk, yolumuz bir
kabristana uğradı. Efendimiz (sav) kabristanın önünde durarak ağlamaya
başladı, gözlerinden akan yaşlar göğsünü ıslatıyordu.

Yanına yaklaşıp Ey Allahın Rasülü Anam, babam, nefsim sana feda olsun
niçin ağlıyor sun? Vahiymi nazil oldu diye sordum. Ya Sevban!
Kabristanda yatan mevtalar azap çekiyorlar, Onların haline ağlıyorum.
Diye cevap verdi. Eğer bunlar recep ayının günlerinden bir gün oruçlu
olup, gecesinde Allaha ibadet etmiş olsalardı bu azabı görmezlerdi.

Miraç gecesi Kâinatın efendisi (sav) Cennette bir nehir gördüm, suyu
baldan tatlı, soğukluğu kardan ziyade, kokusu ise, miskten daha güzel
Cebrail’e sordum. Bu nehirden kimler içer? Cebrail (as)  bana dedi ki,
bu nehrin ismi “Receptir.”

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına bir
baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah, işlediklerinizden
haberdardır." (Haşır Suresi.18.)

Unutulmamalıdır ki, insan bu dünyada nasıl yaşamışsa, kıyamet gününde
Allahu Tealanın huzuruna, dünyada işledikleriyle birlikte varacaktır.
Götürdükleri iyi ise sevinip mesrur olacak, kötü ise pişmanlık duyarak
mahcup olacaktır.

Rabbim üç ayların feyiz ve bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin.

“Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı