Peygamberimizin Ramazan hutbesi.

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Ey insanlar! İşte Allah’ın ayı bereket, rahmet ve mağfiretle size gelip çattı. O öyle bir ay ki Allah (c.c.) katında ayların en faziletlisi, günleri günlerin en üstünü, geceleri gecelerin ve saatleri de saatlerin en faziletlisidir.

O öyle bir ay ki, siz o ayda Allah’ın ziyafetine davet edildiniz ve Allah’ın (c.c.) keramet ehlinden kılındınız. Nefesleriniz bu ayda tespih, uyumanız bu ayda ibadet, ibadetiniz bu ayda makbul ve dualarınız bu ayda icabete erişir. Öyleyse dürüst niyetlerle ve temiz kalplerle Rabbinizden isteyin ki sizi, bu ayın orucunu tutmaya ve O’nun kitabını okumaya muvaffak etsin. Gerçek bedbaht, bu büyük ayda Allah’ın (c.c.) bağışlamasından mahrum olandır. 

Bu ayda açlığınızla ve susuzluğunuzla kıyamet gününün açlık ve susuzluğunu hatırlayın. Fakir ve düşkünlerinize sadaka verin. Büyüklerinize saygılı olun, küçüklerinize şefkat gösterin. Yakınlarınızla bağınızı pekiştirip gözetin, dilinizi koruyun.

Bakılması haram olan şeylerden gözlerinizi ve kulak asılması haram olan şeylerden kulaklarınızı sakının. İnsanların yetimlerine merhamet gösterin ki sizin yetimlerinize merhamet edilsin. Günahlarınızdan Allahu Teâlâ’ya dönün ve namaz vakitlerinizde ellerinizi dua için O’na açın. Çünkü namaz vakitleri en faziletli vakitlerdir;

Allahu Teâlâ o vakitlerde kullarına rahmet nazariyle bakar, O’na yakarışta bulunanlara cevap verir, O’nu çağıranlara “lebbeyk” (dileğini yerine getirmeye hazırım) der ve O’ndan dileyenlere istediklerini verir.

Ey insanlar! Canlarınız amellerinize karşılık rehindedir; onları istiğfarlarınızla kurtarın ve sırtlarınız kazandığınız günahlarınızın ağır yükü altındadır, uzun secdelerinizle onların yükünü hafifletin;

Bilin ki Allahu Teâlâ namaz kılanları ve secde edenleri azap etmeyeceğine ve insanların, âlemlerin Rabbinin huzuruna çıkacağı gün secde edenleri ateşten korkutmayacağına dair izzetine and içmiştir

Ey insanlarKim bu ayda, oruçlu birine iftar verirse, bu onun için Allah (c.c.) katında, bir gurup köle azad etmek kadar sevap ve geçmiş günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Dediler ki: Ey Allahın Resûlü! Buna, hepimizin gücü yetmiyor. Bunun üzerine Kâinat’ın güzeli (s.a.v.) buyurdular: “Bir parça hurma veya bir su şerbetiyle bile olsa, verip ateşten korunun.”

Ey insanlarKim bu ayda, ahlakını güzelleştirirse, ayakların kayacağı günde sırattan kolay geçecektir.

Kim bu ayda, elinin altında olanların yükünü hafifletirse, Allah (c.c.) onun hesabını hafifletir.

Kim bu ayda, şerrine engel olursa, Allah (c.c.) kendisine kavuştuğu gün gazabını ondan engeller.

Kim bu ayda bir yetime ikramda bulunursa, Allahu Teâlâ kendisine kavuştuğunda ona ikramda bulunur.

Kim bu ayda, yakınıyla kopan bağını tazeleyip bitiştirirse, Allahu Teâlâ kendisine kavuştuğu gün, onu kendi rahmetine bitiştirir.

Kim bu ayda, yakınıyla arasındaki bağı koparırsa, Allahu Teâlâ kendisine kavuştuğu gün ona rahmetini keser. 

Kim bu ayda, bir nafile namaz kılarsa, Allah (c.c.) ona ateşten berat yazar.

Kim bu ayda, bir farzı yerine getirirse, diğer aylarda yetmiş farz yerine getirenin sevabını verir;

Kim bu ayda, bana çok salâvat gönderirse, terazilerin hafif geldiği günde Allahu Teâlâ onun sevap terazisini ağırlaştırır.

Kim bu ayda, Kur’an’ dan bir ayet okursa, diğer aylarda bir hatim yapanların sevabını alır.

Ey insanlar! Bu ayda cennet kapıları açıktır, Rabbinizden dileyin ki sizin yüzünüze kapamasın; cehennem kapıları kapalıdır, Rabbinizden dileyin ki sizin yüzünüze açmasın. Ve şeytanlar bu ayda bağlıdır,

“Rabbinizden isteyin ki onları size musallat etmesin”

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

YORUM EKLE