21.11.2019, 09:48

Örtünmek Allahu Teâlâ’nın emridir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


Hamt Alla hu Teâlâ’ya mahsus, binlerce salat ve selam, iki cihanın
efendisi Hz. Ahmet (sav)’ aline ve ashabına olsun

“Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”

Değerli okurlarım! Dünya ve ahiret saadetini hedefleyen İslâm dini,
toplumun temeli olan aileyi sevgi ve saygıya dayanan bir kurum olarak
tanımlamıştır.

“Kur’an-ı Kerim’de” dördüncü surenin adı Nisa’dır.Nisa kadınlar demektir.

Bu surede daha çok kadından, kadın haklarından, kadınların ictimai
yerlerinden, kadınların değerlerinden bahsedilmektedir.

İslamda kadının çok önemli bir yeri vardır.

Çünkü nesli yetiştiren, ona yön veren kadındır. İnsanlığı eğitecek,
ona maya ve şuur verecek ilk yer ana kucağıdır.

Şefkatin, merhametin ve ilk mektebin başlangıcı hep anadır.

Bundan dolayı Güzeller güzeli (sav) şöyle buyurmuştur.

“Cennet anaların ayakları altındadır” İşte kadın, ayağının altına
cennet serilecek kadar değerlidir.

Erkek kendisine, kadın bütün milletine tesir eder.İyi kadın evinde
huzur, mezarında nur fışkırır.

Bir neslin, düzgün devam edebilmesinin ilk sebebi kadındır.” Kız
anadan görmeyince öğüt almaz diyen” atalarımız kadınların en güzel
örnek olduğunu ifade etmişlerdir.

Yüce dinimiz Islam kadınlara karşı iyi mumele etmeyi emretmiştir.
Hayırlı olanları yad Eden Kainat’ın Efendisi (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur.

“Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olanlarıdır.En
hayırlıolanlarınız da kadınlara karşı hayırlı olanlarınızdır.”
(Riyazü’s-Salihin)

Efendimiz (sav) kadınlara karşı iyi muamele edilmesini, onlara güzel
davranılmasını hayırlılık olarak nitelendiriliyor.

İnsanın imanının mükemmelliğini, erkeklerin hayırlı olmalarını,
hanımlarına karşı iyi davranmaya bağlamaktadır. Bu derce kıymetli olan
kadın, bu kıymetini ancak islamda bulmuştur.İslamdan once hiç bir
değeri yoktu.Mal gibi alınır ve satılır, hor görülüdü.

Bu vaziyetten kadını islamiyet kurtarmıştır. Kadın kadınlık
hüvviyetine ancak İslam’da kavuşmuştur..

”Hz.Ümmü seleme (r.a.) Kainat’ın efendisine sordu:” Ya Rsülallah!
Dünya kadınlarımı yoksa cennetdeki iri gözlü hurilermi daha üstündür?
Efendimiz (sav) Kumaşın yüzü tersinden üstün olduğu gibi, dünya
kadınlarıda cennet kadınlarından üstündür.

Cennet kadınlarının güzelliklerini dile getirirken onların birinin
dünyaya gelmesi halinde dünyanın misk kokusu ile kaplanacağı,
güzelliklerinden güneşin bile ziyasının kaybolacağını dile getirmişti.

Böyleyken dünya kadınlarının üstün olduğunu ifade etmesi, ibadetleri
sebebiyledir. Bir kadın efendimize gelerek ya Rasülalllah erkekler
cihadda bizi geçti.Bizim cihadımız  yok.Kadının bu sözü üzerine

Allah Rasülü (sav) .”Sizden çocuğa bakan kadın için gündüzleri oruç
tutan, geceleri ibadet eden kimsenin ecri vardır.Çocuk dğduğu sıradaki
kadının ecrini kimse bilemez.Çocuğu emzirdiği hem emmde kadın için
nefsi diriltme sevabı vardır”.(Esbab-I Nüzul.75.)

Kadın zayıf yaratılmıştır.Nazik bir bedeni ve ruhu vardır.Onları
incitmeden idare etmek gerekir.Kadın dindar ise tatlı dilli ise, artık
onun güzelliğini, çirkinliğini aramak fazladır.İyi huylu kadın odur ki
kocasının elinden sirkeyi helva gibi yer.

Kötü kadın odur ki helvayı yerken suratı sirke satar.

Kadınlarımıza en güzel örnek sevgilinin (sav) kızı Hz. Fatma (ra) dır.

*O elleriyle değirmende un öğütür,

*Lisanıyla Kur’an okur, kalbiyle namazını düşünür.

*Ayaklarıyla Hz. Hasan’ın beşiğini sallar,

 *Gözleriyle de Allah korkusuyla ağlardı.

Ninelerimiz annelerimiz hep böyle idiler..”Ya günümüzün kadınları?

*Elleriyle kağıt oynar, çalgı çalarlar.

*Ağızlarıyla sigara, içki içerler.

*Lisanlarıyla dedikodu, kalpleriyle haset ederler,

*Gözleriyle harama bakarlar.

 İyi kadın güzel kadın, hayırlı kadın Kim? Hükmü Kur’an-I Kerim verir.”

“Saliha kadınlar, itaatkardır.Allah’ın kendilerini korumasına karşılık
(kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar.” (Nisa suresi.34)

Namusunu koruyan, kocasına itaat Eden kadın saliha kadındır.Kadınlık
çok şerefli bir mevkiidir. Kadınların bu şerefini ayaklar altına alan,
kadın vücudunu reklam aracı haline getiren kurum ve kuruluşlar,
günümüzde çoğalmıştır.

Her yerde kadın istismarı.Motor yağı reklamında kadın, araba
reklamında kadın, bıçak reklamında kadın, deterjan reklamında kadın,
sakız reklamında kadın, bunların kadınla ilgisi ne?

Bunlar simsarlar, Kadın vücudundan para kazanmak için girişilen
reklamlar.Üstelik memlekette kadın haklarını korumak için kurulmuş
derneklerde mevcut. “Amma kadın, teşhir aracı olmuş”. Reklam aracı
haline gelmiş.

O yüksek mevkiinden yerlere atılmış. İşte kadını bu durumdan
kurtaracak tek nizam İslam dinidir. Mevla Teala kur’an-ı Kerim’de,

 “Onlar sizin örtülerini, siz de onların örtüler isiniz. Onların sizin
üzerinizde, sizin de onların üzerinde haklarınız vardır.” (Bakara
suresi.187) buyurarak kadının erkekle karşılıklı sorumluluklarını
beyan etmiştir.

Gerçek huzur mutluluk ve saadet hiç şüphesiz ki Allah ve Rasûlünün
emir ve tavsiyelerine uymakla mümkün olacaktır...

  Efendimiz (sav) “Harama bakan göz zanidir. Güzel koku sürünerek
erkeklerin arasına çıkan kadın da” Buyurmuştur.

 “Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”
 

Yorumlar (0)
23
açık