03.09.2021, 11:45

Namaz dinin direğidir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamtlar Allahu Teala’ya mahsustur. Salatü selam Hz. Muhammed (sav)
aline ve ashabına olsun.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed

Değerli okurlarım! Mekke-i Mükerreme’nin üst tarafında bir vadide
Cebrail (a.s.) gelip Allah Resulü’ne (sav) gösterip öğretmek için
abdest almış, peşinden Cebrail’den (a.s.) gördüğü şekilde Rasulullah
(s.a.v.) abdest almıştır.

Sonra Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (sav) namaz kıldırmış ve namaz
kılmayı öğretmiştir. Eve dönünce Resulü Ekrem (s.a.v.) abdest almayı
ve namaz kılmayı hanımı Hz. Hatice (r. Anha.) annemize öğretmiş, o da
abdest almış ve ikisi de birlikte namaz kılmışlardır. (.İbn-i Hişam)

    Namaz, İslam’ın beş temelinden birisidir. İmandan sonra islamda
ilk farz kılınan ibadet namazdır. Namaz, Kur'an-ı Kerim’de
“doksandan”fazla ayette zikredilir. Önceki şeriatlarda beş vakit namaz
yoktu. Ancak vakitleri belirsiz genel anlamda namaz vardı. Namaz,
hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsrâ) gecesinde farz
kılınmıştır.

    Her güzel amele on katı ecir verileceği şu ayetle sabittir. ”Kim
bir iyilik yaparsa, ona bunun on katı ecir vardır” Enam Suresi,160)
Beş vakit namaz farz kılınmadan önce, Efendimiz (s.a.v.) in ibadet
şekli Allahu Teâlâ’nın yaratıklarını düşünmek ve onun yüceliğini
tefekkür etmek şekline idi. Sabah ve akşam ikişer rekât namaz kıldığı
da nakledilir. Daha önceki ümmetlerinde namaz ibadeti vardır.

    “Güzeller güzeli (s.a.v.)’in gözünün nuru, müminin miracıdır.”
(Nesai,) “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.”  ( Teber ani.)

    Namaz Allah (c.c.) yalvarıştır. Namaz, kulun Allah (c.c.)
yaklaşmasıdır. Namaz, bir müslümanın günde 5 defa Allah (c.c.)
büyüklüğünü idrak etmesidir. Mevla Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de namazlarını
huşu ile kılan müminlerin kurtuluşa ereceğini haber vermiştir.

  ”Muhakkak müminler felah bulmuştur. O müminler ki, namazlarında huşu
sahibidirler. (El Mümin ün Suresi.1-2)

  Sad bin Muaz (r.a.) diyor ki, “hiçbir namaz kılmadım ki, o anda
dünya işinden bir şey aklımdan geçti ise, hemen ondan vazgeçip, o
namazı yeniden kıldım”.

    Dindar olmanın ve dinde olgunlaşmanın en açık ölçüsüde yine
namazdır. Namaz kılmadan, dindar olmak ve dinde olgunlaşmak mümkün
değildir. Namaz, baki olan Mevla Teâlâ ile fani olan insan arasında
ilahi bir bağdır. Müslüman için, bu bağı koparmak kadar korkunç bir
tehlike düşünülemez.

  Namaz, Allah’a yöneliştir. Namaz, kulun Allah’a yaklaşmasıdır.”Kulun
Allah’a en yakın olduğu an, secde halidir”( Müslim )

    Güzeller güzeli (s.a.v.) hadisi şeriflerinde şöyle buyurur.”Kulun,
kıyamet gününde, hesaba ilk önce sorulacak olan ameli namazdır. Eğer
namazı dürüst çıkarsa, felah bulmuş ve kazanmıştır. Eğer, namazı
düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında Allahu
Teâlâ bakınız, kulumun nafile namazı varmıdır? Der. Farz namazından
eksik olanlar, nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amelleri bu şekilde
muhasebe edilir.” (Tirmizi)

  Namaz her bakımdan insanın temizlenmesine vesiledir. Çünkü namaz
kılacak kişinin bedeni, elbisesi ve namaz kılacağı yer tertemiz
olacaktır.

   Namaz kılmak demek, kulun Allah (c.c.) huzuruna çıkması ve O’na dua
ve niyazda bulunması demektir. Namaz, insanın kalbini aydınlatır ve
yüksek duygularla duygulandırır. Aynı zamanda her çeşit kötülüklerden
alı koyar.

  Konumuzla ilgili Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur.
“Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz
hayâsızlıktan ve fenalıktan alı kor” (Ankebut Suresi, 45)
buyrulmuştur.

   İki namaz arasında kirlenen ruhlar, ancak namaz ile tertemiz olur.
Gönüller, ancak Allah (c.c.) anmakla sükûn bulur.

   Namazın, yirmi dört saatte ve değişik vakitlerde kılınması, bu
vakitlerde işlenen günahlara kefaret olması içindir. Bir hadisi
şerifte Âlemlerin efendisi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

  ”Herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunup ta o nehirde
günde beş defa yıkansa, kendinde kirden hiçbir şey kalırmı?
Oradakiler: Hiçbir şey kalmaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine
Kâinat’ın Sultanı (s.a.v.) işte beş vakit namaz da buna benzer. Allahu
Teâlâ namaz sayesinde günahları siler buyurdu.” (Buhari, Müslim)

     Namaz insanın gafletten uyanmasını, yaşayışına düzen vermesini,
geleceğinin muhasebesinin yapmasını ve içtimai terbiyesinin
olgunlaşmasını sağlar.

   Namaz, insanın sabır ve metanetini artır. Namaz insanı huzura
kavuşturur ve kalbin kararmasını önler. Namaz, fakir ile zengini, amir
ile memuru her seviyede ki insanı bir araya getirir.

  Güzeller güzeli (s.a.v.)’e en faziletli amel hangisidir diye
sorulunca? “vaktinde kılınan namaz” buyurdular. Yine buyurdular ki,
“Allahu Teâlâ kullarına şahadet kelimesinden sonra namazdan daha
sevgili bir ibadet farz kılmamıştır.”

  Eğer namazdan daha sevgili, bir ibadet olsaydı, onu meleklere
yaptırırdı. Hâlbuki melekler daima namazdadır Bir kısmı, rükû’da bir
kısmı secdede, bir kısmı ayakta ve bir kısmıda oturmaktadır.

   Namaz, müminin kalbinde parlayan bir nurdur. Bu nur sayesinde mümin
gaflette uyanarak hidayete ulaşır. Namazın şartlarına uygun doğru ve
dürüst olarak ihlâs ve samimiyet kılınan namaz, kulun günahlarının
bağışlanmasına sebep olur. Bir hadisi şerifte Güzeller güzeli (s.a.v.)
şöyle buyurur.

   “Allahu Teâlâ’nın farz kıldığı beş vakit namazı herkim, abdestini
güzel alır, rükü ve huşuunu güzel tamamlayarak onları vaktinde
kılarsa, Allah (c.c.) o kimseyi bağışlayacağına söz verir. Böyle
yapmayınca,  Allah (c.c.) vadi yoktur. İsterse af eder isterse azap
eder.” ( Sünen-i Ebi Davud,)

Namazla ilgili rüya: Namazı geciktirerek kılan bir insan, rüyasında
kıyamet kopar mahşer kurulur, hesaplar görülür. Sıra kendisine gelir
terazi kurulur. Bu adamın günahları ağır gelir.

   Cehennem görevlileri bu adamı cehenneme doğru sürüklemeye
başlarlar, adam yapmayın etmeyin ben dünyada namazımı kılıyordum dese
de dinletemez.

    Tam cehenneme atacakları yerde karşılarına nurani birisi çıkar ve
durun atmayın der. Bu adam namazını kılıyordu adam sen kimsin der
görevli, nurani zat derki sen dünyada namazlarını savsaklayarak
kılıyordun bende onun için seni savsakladım geç kaldım der ve adamı
cehennemden kurtarır.

Şartlar ne olursa olsun namaz vakti girince hemen namazımızı kılalım
kazaya bile bırakmayalım, çünkü ilk hesap namazdan olacaktır.


Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı