26.08.2020, 16:33

 Muharrem ayı ve aşure.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

 Hamt Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ’ya mahsus salat ve selam iki
cihanın güneşi Hz. Ahmet (sav) aline ashabına kıyamete kadar onun
nurlu yolundan gidenlere olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.
Değerli okurlarım! Hicri,1442,10-Muharrem,29-Ağustos.,cumartesi,2020

Aşure! Hicri ayların birincisi olan Muharrem’in onuncu günüdür.

Muharrem ayı İslami yılın başlangıcı olması bakımından Müslümanlarca
çok değerlidir. Aşure günü adını alan bu günde oruç tutulurdu.

Aşure orucu denen bu oruç, İslâm’dan önce Araplarca bilinirdi. Aşure
kelimesinin İbrani’ce aşar’dan geldiği ve o günde Arapların oruç
tuttuğu dikkate alınırsa, kelimenin bütün Semavi diller arasında ortak
bir kelime olduğu anlaşılır. Bu kelime Yahudilerde büyük kefaret günü
için kullanılmıştır.

 Kâinatın efendisi (sav.) Medine-iMünevvere’ye geldiği zaman
Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve bunun ne orucu
olduğunu sordu. Cevap olarak şöyle dediler:

 Bugün, iyi bir gündür. Allahu Teâla, İsrail Oğullarını Firavun ’un
zulmünden bugün kurtarmıştır. Hz. Musa (as) Allahu Teala’ya şükür için
bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız dediler.

Sevgililer sevgilisi “Biz Hz. Musa (a.s.) sünnetine sizden daha
yakınız” dedi ve o gün oruç tuttu, ashabına da tutmalarını emir
buyurdu.

Hz. Aişe validemizden nakledilen şu hadiste, Allah Resulü (sav)
Mekke-i Mükerreme döneminde de Aşure orucu tuttuğu anlaşılır.
“Cahiliye devrinde Kureyş Aşure gününde oruç tutardı. Hicretten önce
Efendimiz (sav) de Aşure orucu tutardı.

 Medine-i Münevvere ’ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etti.
Ashabına da tutmalarını emretti. Ertesi yıl Ramazan orucu farz
kılınınca aşure günü orucunu bıraktı, isteyen bu orucu tuttu, dileyen
de bıraktı.” (Buhari)

 Yahudilere benzememek için Muharrem’in 10. gününü yalnız tutmamalı 9.
ve 10. günü oruç tutmalı veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutulmalıdır.
Muharrem’in ilk 10 günü ve hassaten onuncu (Aşure) günü çok
faziletlidir.

Birçok peygamber bu günde kurtulmuş ve birçok önemli bu günde vuku
bulmuştur ki, bunlardan bazıları.

 1-Hz. Nuh’un (as) gemisinin bugünde tufandan kurtulup selamete ermesi
“Aşure adlı tatlının menşei de buna dayanır.” Gemidekiler o günü
kutlamak istemişler ve geminin ambarında arta kalan erzakı karıştırıp
bir aş pişirmişler.

2-Hz. Âdem’in (as) tövbesinin kabul edilmesi,

3-Hz. Musa’nın (as) kavminin Firavun’ un zulmünden kurtulmaları,

 4-Hz. Eyyub’un (as) hastalığından şifa bulması,

5-Hz. İbrahim’in (as) Nemrut’un ateşinden halas bulması,

6-Hz. Yakup’un (as) Hz. Yusuf’a (as) kavuşması

7-Hz. İdris (as) semaya yükseltilmesi.

8-Hz. Davud (as) tövbesinin kabul edilmesi.

9-Hz. Yunus (as) balığın karnından kurtarması.

10-Hz. İsa (as) semaya yükseltilmesi.

11-Hz. Muhammed (sav)’in geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığını
makamının yükseldiği müjdesinin verilmesi.

 “Ramazan’dan sonra en sevaplı oruç ilahi ay olan Muharrem’de
tutulandır” buyrulmuştur.(Tirmizi)

 Hz. Ali (ra) şöyle rivayet etmiştir: Bir adam gelip Allah Resulü
(sav) sordu: “Ya Rasulallah! Ramazan’dan sonra hangi ayda oruç tutmamı
emir buyurursunuz?” Efendimiz (sav) “Eğer Ramazan’dan sonra oruç
tutacaksan, Muharrem’de tut! Allah’a (c.c.) ait bir aydır. Onda bir
gün vardır ki, bir kavmin tövbesini o gün kabul buyurdu, başka
kavimlerin de tövbe ve niyazlarını o gün kabul buyurur” buyururlar.
(Tac.)

 Aşure gününde evlad-ü iyalina bolluk gösterenin bütün senesinde Allah
(c.c.) bolluk ihsan eder. Buyrulmuştur. Ebu Ketede’ (r.a.) den şöyle
rivayet edilmiştir. Güzeller güzeli (sav) Aşure günü orucunu
faziletinden sorulduk ta: şöyle buyurdular: Geçen senenin günahlarını
örter. (Müslim,)

Aşure günü yapılması güzel olan ibadetler.

 1-Aşure günü oruç tutmak sünnettir, Aşure günü oruç tutanın, bir
yıllık günahları af olur. (Müslim, )

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan,
melekler, peygamberler, şehitler ve Salihlerin ibadetleri kadar sevaba
kavuşur. (Şir’a)

Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün öğleye doğru buyurdu ki: Herkese
duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi
dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.
(Buhari,)

 Fahri Kâinat Efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp
çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, sevgilinin mucizesi olarak akşama
kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey
yemediği bildirilmiştir.

Bir avcı, Aşure günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip
akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Efendimizden,
şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini
isteyince, geyik, Bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı
emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim dedi.
Bunu duyan avcı, geyiği Resûlallaha hediye etti. O da, geyiği serbest
bıraktı.

2-Sıla-i rahim yapmalı: Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya
çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, Sıla-i rahmi
terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın
sevabı kadar ecre kavuşur, buyuruldu. (Şir’a)

3-Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, Aşure günü,
zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur, buyruldu.

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslüman’a selam
veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyruldu.

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Aşure günü, aile efradının nafakasını
geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. buyuruldu. (Beyheki)

6- Gusletmeli. Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir
buyruldu. Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan
kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir
değil, defalarca gusletse, günahları af olmaz.

7- İlim öğrenmeli! “Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü Teâlâ’yı
zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer buyruldu.”

Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalı. Kur’an-ı
kerim okumalı, hadisi şerif okumalı, kaza namazı kılmalı.

 Âlemi Islama annesine babasına çocuklarına ve en sonda kendine dua
etmeli Bu gecenin önemini ev halkına anlatmalı.

 Alla hu Teâlâ, bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden azami derecede
istifade eden kullarından eylesin.

 Hicrî aylar şunlardır:

1-Muharrem …………………………………....Ocak

2-Safer………………………………………….Şubat

3-Rebiülevvel……………………......................Mart

4-Rebiülâhir…………………………………  Nisan

5-Cemâziyelevvel……………………………..Mayıs

6-Cemâziyelâhir………………………………Haziran

7-Recep………………………………………Temmuz

8-Şaban………………………………………Ağustos

9-Ramazan…………………………………  ..Eylül

10-Şevval……………………......................... Ekim

11-Zilkade…………………………………… Kasım

12-Zilhicce……………………………………Aralık.

 Bir-Hadisi Şerif:

 Mümin koku satan kimse gibidir. Yanında Otursan için açılır.

Onunla gezsen veya ortak iş yapsan faydasını görürsün.

Onun her işi faydalıdır..

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.
 

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı