09.03.2021, 09:20

Miraç gecemiz mübarek olsun

Bismillahirrahmanirrahim

Hamt Allahu Teâlâ'ya mahsustur. Salat ve selam Hz, Muhammed (sav)
aline ve ashabına onun nurlu yolunda gidenlere olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden
biride “Mirac” gecesi, Mirac Alla hu Teala’ya kulluğun en üstün
derecesidir.

Her ne kadar Peygamberlerden bazılarına Melek üt âleminin sırlarının
gösterildiğini Kur’an-ı Kerim haber vermişse de cismiyle bu makamlara
yükselen tek Peygamber Hz. Muhammed (sav) olmuştur.

Hiçbir Melek Mürsel ve Nebinin ulaşamadığı bu makamlara yükselmek, her
şeyi arkada bırakıp onun manevi zevkine ermek için Alla hu Teâlâ'nın
davetlisi olmak şerefi Ona nasip olmuştur.

Zaman ve mekân ufkunu aşarak Melek üt âlemine yükselen ve o âlemin
cilvesine eren tek varlık Kanat'ın efendisi Hz. Muhammed (sav) dir.
Miraç O’nun Mucizelerinden biridir.”Mucize” ise, peygamberlere has bir
sıfattır.

“Mucize. Hz. Allah’ın (c.c.) Peygamber olan kulunu doğrulamak ve
desteklemek için, yarattığı insanların benzerini meydana getirmekten
aciz kaldıkları ve adeta meydan okuma şeklinde ortaya çıkan olağanüstü
olaylara denir.

Hz İbrahim  (as) ateşe atıldığı halde yanmayarak kurtulması, Hz Musa
(as) ın Asasının ejderha halini alması, Hz. İsa (as) ın ölüleri
diriltmesi Peygamberlerin gösterdikleri mucizelere birer örnektir.

Hz. Muhammed (sav) in en büyük mucizesi “Kur’an-ı Kerimdir”. Kur’an-ı
kerim’in İsra ve Necm Surelerinde beyan buyrulup birçok hadisi
şeriflerde açıklanan İsra ve Mirac olayı Şöyle cereyan etmiştir:

Alemlerin Efendisi (sav) 52 yaşına gelmişti. Peygamberliği 10. yılı
aşmış vermiş olduğu çetin mücalelere rağmen hala kavminin çoğu hakkı
kabul etmemiş bu arada maddi destekleri olan Hz. Hatice (r.anha)
annemiz, her türlü desteğini aldığı Amcası Ebu Talibi üç gün arayla
kaybetmişti.

Tüm bunların üzüntüsü içinde bir Recep ayının 27 ci gecesi yatsı
namazını kılıp el ayak çekildikten ve herkes uykuya daldıktan sonra
Halası Ümmi Haninin evinde veya Haremi şerifte sırtını köşeye dayamış
derin düşüncelere dalmıştı.

Bir müddet bu üzüntüler içinde kaldıktan sonra kendisinden geçerek
uykuya yönelmişti. Tam bu sırada Habibinin gönlünü almak ve kendisini
teselli etmek için Alla hu Teâlâ Cebrail’e (as) Şöyle emretti:

Cennette Burak denen biniti al Habibime git. Onu rıfk ile uyandır.
Seni davet ediyor de. Cebrail (a.s.) gelip uyandırdı, göğsünü yardı,
kalbini çıkardı zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet
doldurdu.

Burak'a bindirerek yedeği eline aldı. Çok heyecanlı uzun ve önemli
olan bu yolculuğa bir mukaddime olarak yeryüzünde İkinci Mabet ve
ilahi vahiy nazil olduğu Mescidi Aksaya uğradılar.

Güzeller güzeli (sav) Mescid-i Aksa’da 100-yirmi dört bin enbiyaya iki
rekât namaz kıldırdı.

Yolculuğun buraya kadar olan kısmına “İsra”  denir ki Yüce Rabbimiz
Kur’an-ı kerim ’de şöyle buyurur.

” Kendisine ayetimizden bir kısmını gösterelim diye Kulunu Muhammed'i
Bir gece Mescidi Haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi
Aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla
işitendir. Hakkıyla görendir.” (İsra Suresi,1-)

Efendimizin Miracı başladı. Göğün

1. katında Hz. Âdem (a.s.)

2. katında Hz İsa (a.s.) ve Hz Yahya (a.s.)

3.katında Hz. Yusuf (a.s.)

4. katında Hz. İdris (a.s.)

5. katında Hz. Harun (a.s.)

6. katında Hz Musa (a.s.)

7. katında Hz İbrahim (a.s.) ile görüştü.

Orada da Hz. Cebrail (a.s.) ın kanadında, Arş-ı A’zam’ın sağında olup
Sidre-i Münteha denen bir makama yükseldi. Cebrail (a.s.) burada
kaldı. Ve bizim her birimizin belirli bir makamı var, benimde son
durağım burasıdır, buradan ileri geçersem yanarım,

Fakat sana gelince sen Alla hu Teala’nın davetlisisin, -Yürü kim
meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senidir bu gece, Âlemlere
rahmet olarak gönderilen bir peygambersin, sen gidersin” dedi.

Efendindim iz (sav) hicapları aştı ve Allahu Teâlâ’nın dilediği
yakınlığa yükseldi Şüphesiz bu yakınlık mesafe, mekân ve cihet
yakınlığı değildir. Mevla Teala mekân, mesafe ve cihetten münezzehtir.

Sevgililer sevgilisi (sav) Hz. Cebrail’den ayrılışını şöyle anlatır.

Cebrail de geride kalıp ses kesilince, beni bir korku ve heybet
bürüdü, bu dehşet içinde iken Rabbimin şu hitabını duydum: “Ya
Muhammed, müsterih ol. Ben seninle beraberim. Yaklaş Habibim yaklaş.
Kâinatı senin şerefine yarattım”.

İşte böylece kurbu hakka vasıl oldu.

Alla Rasülü (sav) bu seyahatinde pek çok acayip şeyler müşahede etti.

Bu davet dönüşü sonunda Hz Peygamber (sav) in ümmetine Üç- şey hediye edildi.

 1-Beş vakit namaz farz kılındı.

2-Bakara suresinin son iki ayeti vahye dildi.

3-Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri müjdesi verildi.

Bu davet dönüşü Güzeller güzeli (sav) in Allahu Teâlâ’dan ümmetine
getirdiği dinin direği, müminin Miracı gözümüzün nuru olan beş vakit
namazımızı bir daha bırakmamak üzere ahdedelim.

Bu mübarek geceleri fırsat bilerek bu gecenin feyiz ve bereketinden
istifade edelim. Daha çok Salih ameller yapmaya gayret delim.

Rabbimiz, Affına sığındık, dönüş sanadır.  Allah her şahsı ancak
gücünün yettiği ölçüde yükümlü kılar.

Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülük de kendisinedir.

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme!

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!

Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle.” Amin.

Mirac, gecemiz mübarek olsun. Selam ve dua ile.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Yorumlar (1)
İshak Akpınar 11 ay önce
Ahmet hocam Allah razı olsun Allahümme salli ala Muhammed
0
hafif kar yağışlı