Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muhtar Erdal Eren bir açıklama yaparak Köylerin Kırsal Mahalleye dönüşümü ile ilgili olan yasa ile ilgili olarak yararları ve zararlarını kapsayan 8 maddelik bir açıklamada bulundu.. 

16.10.2020 tarihinde 7254 Sayılı Yasayla Yürürlüğe giren KIRSAL MAHALLE OLURSA VATANDAŞIN YARARLARI NELERDİR?

1) KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ Tekrar Kazanılır mı?

2) KÖYE ait iken, MAHALLE olunca HAZİNEYE, BELEDİYEYE, MİLLİ EĞİTİM gibi Kurumlara geçen TARLA - ARSA - KÖY Konağı - KAHVEHANE vb. yerler geri verilecek mi? Eğer geri iade olacaksa bugüne kadar Belediyelerin sattığı yerlerin telafisi nasıl mümkün olacak? KIRSAL Mahallelerde yapılacak VERGİ İndirimleri ile bu kayıplar karşılanabilir mi?

3) HAYVANCILIKLA uğraşanları KOKU meydana geliyor diye yapılan şikayetlerin önüne geçilmiş olacak mı?

4) “Köyleri mahalleye dönüştürürken tek seferde karar alındı. Bu köyler ve mahalleler toptan mahalleye dönüştürüldü. Şimdi deniliyor ki isteyen köy/mahalle veya belde ilçe belediyesine başvursun. Başvurun köyler talepleri kabul edilmesi neticesinde bu köy veya beldelerde yaşayanlar vergi, su ve benzeri ödemelerde indirimli yararlanacak. Başvurmayanlar veya başvurusu Kabul edilmeyenler bu gibi avantajlardan yararlanamayacak Çifte standart olacak.

5) KIRSAL Mahalleye dönüşüldüğü zaman 1/1000'lik İMAR Planları ne olacak ? Yapılmayacak mı ? Yapılacak mı ? Yapılacaksa Kim Yapacak? İmar Planları yapılmazsa ÖRNEK: Doğalgaz, Kanalizasyon veya yeni Açılan sokaklara ELEKTRİK direği ve Aydınlatma gibi hizmetlere Engel olacak mı?

6) KIRSAL Mahalleye dönüşüldüğünde şu anda yapılan mevcut hizmetler (ÖRNEK: Çöp Toplama, Tarla ve Gurup Yolları, Ulaşım vb.) İLÇE Belediyeleri mi yoksa BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tarafından mı yapılacak veya herhangi bir aksama olacak mı? Bütün bu konuların açıklığa kavuşturulması gerekir.

7) 7254 sayılı yasanın 10. madde (ek-3) belirtilen sosyo - ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir.
Bu maddeye göre yukarıda belirtilen kriterler neye göre tespit edilecek örnek; şehir merkezine uzaklık kaç km olacak, sosyo-ekonomik durumu, hizmete erişebilirliği ve yapılaşma nasıl tespit edilecek gibi… konuların açıklığa kavuşturulması veya uygulama yönetmeliği hazırlanması keyfi uygulamaların önüne geçileciğini umut ediyoruz.

8) ÖNERİ: Statüsü değişen tüm köylerin alınacak TEK KARARLA eski statüsüne ( KIRSAL MAHALLEYE ) kavuşması sağlanmalı.

20/01/2021

Erdal Erdem
Sakarya Muhtarlar Federasyonu