16.01.2017, 11:02

Kutsal mekânlar üç tanedir.

Bismillahirramanirrahim

Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Kâinat’ın zerresi adedince, Salât ve selam bütün insanlığın Efendisi, Hz. Ahmed, Mahmud, Muhammed (s.a.v.) ‘e âline ve ashabına olsun.
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”
Değerli okurlarım!  İslâm'ın kutsal mekânlar olarak kabul ettiği Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri. Üzerlerinde meydana gelen hadiseler, namaz ve hac gibi ibadetlere mekân oluşları bazı yerleri diğerlerinden üstün kılmıştır.
 
Buraların manevi açıdan üstünlükleri ayet ve hadislerle de tescil edilmiştir. Bu ayet ve hadisler ışığında bakıldığında Kutsal yerlerin üç şehirden ibaret olduğu görülür. Şu beldeler.
 
1-Mekke-i Mükerreme,
2-Medine-i Münevvere
3- Mescid-i Aksa, (Kudüs’tedir)
 
Bu mekânları Kutsal kılan bazı sebepler vardır. ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.) den, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) e kadar birçok peygamber’in hatıralarını taşır. İçinde Allah-u Teâlâ’ya ibadet edilmek üzere insanlar için yapılmış mabet oradadır.
 
“Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet elbette bekke (Mekke)’ deki o çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet olan beyittir. Orada açık nişaneler ve İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. (Ali İmran Suresi. 97.)
 
Görüldüğü gibi Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (a.s.) in Kâbe inşaatında bir iskele, daha sonra da atına binerken binek taşı olarak kullanıldığı bir taşa;”Makam’ı İbrahim”e dikkat çekmektedir.
 
Gerek Hacer’ül Esved Gerekse Makam’ı İbrahim tarihi birer hatıradır. Bu yönleriyle tarihi açıdan bir foksiyönları vardır.
 
1-Mekke-i Mükerrem’e” bu mekânın detayları olan Safa, Merve, Arafat, Mina Müzdelife gibi yerler, Kur’an-ı Kerim’de ya isimleri verilerek yada ima edilerek anılmışlardır.
 
 Buraları hac ve umre niyetiyle ziyaret eden bir kimse, ilk atası Hz. Âdem (a.s.) dan kalan hatıraları tekrar yaşar. Hz. Âdem (a.s.) hanımı Hz. Havva’nın buluştuğu yer olan Arafat’ta her renk ve her sınıftan insan bir araya gelerek kardeş olduklarını, hatırlarlar.
 
Peygamberlerin en büyüklerinden olan Hz. İbrahim (a.s.) in Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle “kupkuru bir vadi” olan “Mekke’i “Mükerreme’ye” gelip hanımı Hacer ve henüz bebek olan oğlu İsmail’i onlarda ki sonsuz tevekkül, annenin çocuğu için duyduğu endişeyle sağa sola koşması, Zemzem suyunun ortaya çıkışı, kurban olmaya giderken Hz. İsmail’in babasına itaati ve Allahu Teâlâ nın koç göndermesi ve nihayet hayatının büyük bir bölümü burada geçen Hz. Muhammed (s.a.v.) , in zaferle sonuçlanan mücadelesi ve ona tüm insanlığa gerçek kişiliğini kazandıran düsturları tekrar yaşanır.
 
2-Medine-i Münevver’e önceleri ismi (Yesrib) iken Hicretten sonra kendisine Medinetü’n Nebi (Peygamber şehri ), Hz. Peygamber (s.a.v.) oradan dünyayı aydınlattığı için de “Medine-i Münevvere” (Nurlu şehir) denilmiştir.
 
Kendisine ziyaret için gidilebilecek mescitlerin ikincisi Mescid-i Nebevi buradadır. Kâinat’ın Güzeli (s.a.v.) burada yapılan ibadetin faziletine şöyle işar at etmişlerdir:
 
“Şu benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescid’i Haram müstesna olmak üzere, öbür mescitlerde kılınan 1000 namazdan hayırlıdır” (Darimi,)
 
Mekke’i Mükerreme olduğu gibi Medine-i Münevvere’nin belirli noktalarını arası Efendimiz (s.a.v.) tarafından Harem ilan edilmiştir.
 
Peygamberlik hayatının büyük bölümü burada geçen Güzeller güzeli (s.a.v.) “Mekke’i Mükerreme” fethedildikten sonra bile buradan ayrılmamıştır.
Bu bakımdan Kuba’dan Uhad’a kadar O’nun hatıralarıyla doludur.
 
3- Mescid-i Aksa’dır.” Birçok peygamberin yaşadığı ve metfun bulunduğu bir yerdir. İslam’ın ilk kıblesi olmuştur, buraya 17 ay namaz kılınmıştır.
 
Fazla sevap ümit edilerek yolculuk yapılabilecek mescitlerin üçüncüsü Mescid-i Aksa buradadır.  
 
“Mescid-i Haram’dan sonra Alla hu Teala’ya ibadet yapılan mabetlerin ikincisidir. (Buhari,)
 
İsra gecesi Hz. Peygamber (s.a.v.) in ilk durağı olmuştur. Miraç’la ilgili ayet de şu şekilde işaret duyurulmuştur.
 
”Kulunu, geceleyin Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren O, (Allah) her türlü eksiklikten uzaktır. O,na ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (böyle yaptık) Gerçekten İşiten, görendir.”(İsra Suresi. 1)
 
Saydığımız bu Kutsal mekânlar dışında Güzeller güzeli (s.a.v.) ‘in seferleri sırasında uğradığı, savaştığı, namaz kıldığı yerlerle, Sahabeden bir kısmının metfun bulunduğu yerler Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.
 
Bir hadis-i şerifinde Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Üç mescitten başka bir yere (ibadet etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Benim mescidim (Mescid-i Nebi,) "(Buharî,)
 
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Peygamber'in hadisleriyle mukaddes oldukları tescil edilmiş daha genel yerler ise cami ve mescitlerdir.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”
 
Yorumlar (0)
18
açık