27.12.2019, 12:36

Kim bir küfür toplumuna benzemeye özenirse, oda onlardandır

Rahman ve Rahimolan Allah’ın adıyla

Kim bir küfür toplumuna benzemeye özenirse, oda onlardandır

Hamt Alla hu Teâlâ’ya mahsus, binlerce salat ve selam, iki cihanın
efendisi Hz. Ahmet (sav)’ aline ve ashabına olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Müslümanların yeni yılı. Hicri aylardan, 1- Muharrem–1441--31
Ağustos–2019-cumartesi günüydü..

Değerli okurlarım! Yüce dinimiz İslam! Mevla Teala tarafından,
insanlığa son hayat nizami olarak gönderilmiştir. İslam dini, kıyamete
kadar, her asırda ve her cemiyette tatbik edilmesi gereken tek dindir.

 İslam dini, bütün sistemlerin üstündedir. Bu sebeple, İslam’ın, bütün
insanlığa hâkim olmasını istemeyen, O’nun bazı hükümlerini kabul edip
bazı hükümlerini kabul etmeyen, O’nu yaşanan nizam olmaktan çıkaran,
O’na sırt çevirip, başka düzenlerin emir ve prensiplerine göre hareket
eden kimselerin, İslam dini içerisinde yeri olamaz.

Müslüman, yaptığı her işin ne olduğunu bilmek zorundadır. Müslüman,
inançsızların, münafıkların, kâfirlerin, oyuncağı olamaz. Çünkü
müslümanın kendine has inancı vardır, yaşayışı vardır, şahsiyeti
vardır.

 bu inanç ve şahsiyet ve bu şeref Müslüman’a Mevla Teâla tarafından verilmiştir.

Bunun Müslümanlarla hiçbir ilgisi yok. O halde Miladi yılbaşının
Müslümanlıkla ve Müslümanlarla bir ilgisinin olduğunu
söyleyeblilirmiyiz?

Müslüman’ım dediği halde, yılbaşı gecesi için aylarca önceden
hazırlanmaya çalışanlar, içki ve kumar parası arayanlar, evlerini ve
iş yerlerini çam fideleri Noel balarla süsleyenler, radyo ve
televizyonlarda sabahlara kadar eğlence programları düzenleyenler,
neyi, niçin ve nasıl kutluyorlar.

Hicri yılbaşı, 1-Muharrem–1441–31 Ağustos–2019-cumartesi, günüydü.
Fahri Kâinat Efendimiz (sav)' in Mekke’yi Mükerreme’den Medine-i
Münevvere ’ye hicretiyle başlar. Takvim başlangıcı olarak bu tarih,
Halife Hz. Ömer (ra) devrinde kabul edilmiştir.

Hiçbir Yahudi ve Hıristiyan görülmüşmüdür ki, Müslümanların
bayramlarını yılbaşını adetlerini ve örflerini, kutlamak için günlerce
hazırlansın ve böyle bir işi yapsın.

Müslümanlara ne oldu ki, Vatikan kilisesini geride bırakan bir kutlama
yarışına girişmişlerdir.

Bu inanç ve ibadetlerimizi hançerlemek değilmidir. Batının
düşüncesini, sistemlerini, örf ve adetlerini, benimsemeye başladığımız
günden beri, her şey alt üst olmuştur.

O kadar ki, beş vakit namazını kılan Müslümanlar bile, farkında
olmayarak dahi olsa, İslam’ı bir sistem olarak kabul edemez duruma
düşmüşlerdir.

Kendimizi İslami ölçülere vurduğumuz zaman görüyoruz ki, ailede yangın
var, Oğlun namaz kılmıyor, kızın başını örtmüyor, eşin seni
dinlemiyor, evde Kur’an’ı kerim okunmuyor, Hz. Muhammed (sav)
anlatılmıyor, İslam dini hayatımızın hiçbir yerine hâkim değil.
Evlerde huzur yok, İslam var huzur var İslam yok huzur yok.

Müslüman huzuru arıyor. Huzurun adresi İslam. Uyan Müslüman Uyan

 Hâlbuki İslam teslim olmak anlamına gelir. Emirlere teslim yasaklara
teslim olmaktır. Konumuzla ilgili ayeti kerimede,

Allahu Teâla Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler,
Yahudileri ve Hıristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar ancak
birbirinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost edinirse, o da
onlardandır. Allah, o zalimler güruhuna asla muvaffakiyet vermez.”
(Maide suresi. 51.)

Bir Müslüman, elbette herkese karşı insanlık vazifelerini yerine getirecektir.

Dostluk insanlık, vazifelerinin ötesinde, onların düşüncelerini,
yaşayışlarını, örf ve adetlerini benimsememektir. İslam dini bunu
kesinlikle reddeder.

Bir başka ayeti kerimede ise, Mevla Teala şöyle buyurmaktadır.

Ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar, sen onlara tabi olmadıkça, asla
senden razı ve hoşnut olmazlar, Habibim deki: Yol, Allah’ın gösterdiği
yoldur, İslam dır ” (Bakara suresi.120.)

Şimdi düşününüz. Yıllardan beri Müslümanlar, Yahudi ve
Hıristiyanların, kültüründen, kanunlarından, örf ve adetlerinden tutun
da yaşayış şekillerine varıncaya kadar her şeylerini şuursuzca taklit
etme yarışına girmişlerdir.

Bütün bunlara rağmen onlar Müslümanlardan hoşnut olmuşlar mıdır? Hayır.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) buyuruyor.
“Kim bir küfür toplumuna benzemeye özenirse, o da onlardandır.”
Bir Müslümanın, yaşayışı, konuşması, gezmesi, ticaret hayatı, ziraat
hayatı, giyim kuşamı, kılık kıyafeti, saçı sakalı, bıyığı, oturup
kalkması, yiyip içmesi, gezip dolaşması, sosyal hayatının her safhası,
İslam dinine göre olmalı, Müslüman her zaman model insan olmalı.

Müsamahayı esas alan İslâm dinî, başkasına benzeme ve bilhassa
kâfirleri ve fâsıkları taklit etme hususunda, çemberi iyice
daraltmıştır.

Rabbim Müslümanları Yahudi ve Hıristiyanlara benzemekten muhafaza eylesin.

Not: Müslümanların yeni yılı, Hicri aylardan, 1- Muharrem–1441-31
Ağustos–2019-cumartesi günüydü.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala âli Muhammed

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı