İslam’da İlk ibadet namaz.

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed (sav) ‘e olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

 

Değerli okurlarım! Namaz: İslam’ın beş temelinden birisidir. İmandan sonra İslam’da ilk farz kılınan ibadet namazdır. NamazKur'an-ı Kerim’de “90-dan ”fazla ayette zikredilir. Namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır.

 

Beş vakit namaz farz kılınmadan önce, Efendimiz (s.a.v.) in ibadet şekli Allahu Teâlâ’nın yaratıklarını düşünmek ve onun yüceliğini tefekkür etmek şekline idi. Sabah ve akşam ikişer rekât namaz kıldığı da nakledilir. 

 

Daha önceki ümmetlerinde namaz ibadeti vardı. İslam’da Allah’a (c.c.) imandan sonra ilk farz kılınan ibadet namazdır.

 

İkinci vahiy ile Müddessir Suresi’nin ilk ayetlerinin indirilmesinden sonra,  Hz. Cebrail (a.s.) gelip Mekke-i Mükerreme’nin üst tarafında bir vadide Allah Resulü’ne (s.a.v.) gösterip öğretmek için abdest almış, peşinden Cebrail (a.s.) gördüğü şekilde Rasulullah (s.a.v.) abdest almıştır.

Sonra Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kıldırmış ve namaz kılmayı öğretmiştir.

 

Eve dönünce Resulü Ekrem (s.a.v.) abdest almayı ve namaz kılmayı hanımı Hz. Hatice (r. Anha.) annemize öğretmiş, o da abdest almış ve ikisi de birlikte namaz kılmışlardır. (.İbn-i Hişam)

 

Güzeller güzeli (s.a.v.) hayatına baktığımız da, sevinçli anlarına namaz kılmış, yine sıkıntılı zamanlarında namaz kılmıştır.

 

Enes Bin Malik’ten rivayete göre, “Kanat’ın efendisi (s.a.v.) İsra gecesi namaz 50- vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve beş vakite düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi. Ey Muhammed şüphesiz bizim nezdim izdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit namaz, 50- vakit namazın karşılığıdır” (Buhari Salât,)

 

Her güzel amele on katı ecir verileceği şu ayetle sabittir. ”Kim bir iyilik yaparsa, ona bunun on katı ecir vardır ”Enam Suresi,160)

 

Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.”  ( Teber ani.)  

Namazın din deki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. (Hadisi Şerif.)

 

Namaz Allahu Teala’ya yalvarışıdır.. Namaz, bir Müslümanın günde 5’ defa Allah (c.c.) büyüklüğünü idrak etmesidir.

 

Mevla Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de namazlarını huşu ile kılan müminlerin kurtuluşa ereceğini haber vermiştir.

 

”Muhakkak müminler felah bulmuştur. O müminler ki, namazlarında huşu sahibidirler. (El Mümin ün Suresi.1-2)

 

Sad bin Muaz (r.a.) diyor ki, “hiçbir namaz kılmadım ki, o anda dünya işinden bir şey aklımdan geçti ise, hemen ondan vazgeçip, o namazı yeniden kıldım”.

 

”Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde halidir”( Müslim )

 

 “Kulun, kıyamet gününde, hesaba ilk önce sorulacak olan ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa, felah bulmuş ve kazanmıştır. Eğer, namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında Allahu Teâlâ bakınız, kulumun nafile namazı varmıdır? Der. Farz namazından eksik olanlar, nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amelleri bu şekilde muhasebe edilir.” (Hz..Muhammed (s.a.v.)

 

Dindar olmanın ve dinde olgunlaşmanın en açık ölçüsüde yine namazdır. Namaz kılmadan, dindar olmak ve dinde olgunlaşmak mümkün değildir.

 

Namaz, baki olan Mevla Teâlâ ile fani olan insan arasında ilahi bir bağdır. Müslüman için, bu bağı koparmak kadar korkunç bir tehlike düşünülemez.

 

Namazın, yirmi dört saatte ve değişik vakitlerde kılınması, bu vakitlerde işlenen günahlara kefaret olması içindir.

 

Bir rüya. Namazı geciktirerek kılan bir insan, rüyasında kıyamet kopar mahşer kurulur, hesaplar görülür.

Sıra kendisine gelir terazi kurulur. Bu adamın günahları ağır gelir. Cehennem görevlileri bu adamı cehenneme doğru sürüklemeye başlarlar, adam yapmayın etmeyin ben dünyada namazımı kılıyordum desede dinletemez.

Tam cehenneme atacakları yerde karşılarına nurani birisi çıkar ve durun atmayın der.

Bu adam namazını kılıyordu adam sen kimsin der görevli, nurani zat derki sen dünyada namazlarını savsaklayarak kılıyordun bende onun için seni savsakladım geç kaldım der ve adamı cehennemden kurtarır.

 

Bir Hadisi Şerif.

Mümin koku satan kimse gibidir. Yanında Otursan için açılır. 

Onunla gezsen veya ortak iş yapsan faydasını görürsün.

Onu n her işi faydalıdır..

 

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

YORUM EKLE