Hendek Yenimahalle Anaokulunun Erasmus + Programı Ana Eylem 1( KA101 ) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamındaki projelerine destek sağlamak üzere Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından okul öğretmenlerine yönelik olarak İlkyardım ve Temel yaşam Desteği  eğitimi verildi.

Hendek Yenimahalle Anaokulunda gerçekleşen eğitime Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr Burcu Başaran Güngör, Hendek Yenimahalle Anaokulu Müdürü Nuriye Ünal, Okul Müdür yardımcıları, okul öğretmenleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katılım sağladılar.

Uz. Hemşire Deniz De Asis’in teorik ve uygulamalı olarak eğitimci olarak görev aldığı çalışmada öncelikle okul öğretmenlerine acil durum ve temel yaşam desteği konularında ön test uygulayarak bilgi düzeyleri değerlendirildi. Daha sonra teorik olarak acil durumlarda ilkyardım, Acil Sağlık Hizmetlerini doğru ve yerinde kullanma, Temel Yaşam Desteği ,Yabancı cisim tıkanmaları konularında bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı olarak devam eden eğitimde öğretmenlerin yaşam bulguları, bilinç kontrolü , Temel Yaşam Desteği ( CPR ) ve  Kurtarıcı ( Heimlich ) Manevraları gibi konularda bilgilenmesi  hedeflenerek , uygulamalı ve drama yöntemiyle konunun yaşamsal  önemine dikkat çekildi.

Kazalar çocukların  sağlığının bozulmasına, hastalanmasına, sakatlanmasına sebep olan yaşamsal risklerdir. Çocukluk çağı kazaları, dikkat gerektiren önemli bir halk sağlığı problemidir.

(WHO) Dünya Sağlık Örgütünün  vurgu yaptığı  ağrı, acı ve engelliliğin önemli bir nedeni olan yaralanmalar, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Okullardaki öğretmenlerin ve personelin bu konuda bilinçli olmaları acil durumlarda  hızlıca ve doğru yapılan müdahaleler  çok önemlidir.