Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde Silvikültür Tatbiki yapıldı

Hendek - Karasu Orman İşletme Müdürlüklerinin teknik personel ve orman muhafaza memurlarının katılımıyla, Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Hendek Haber 31.05.2021, 19:10 31.05.2021, 19:34
Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde Silvikültür Tatbiki yapıldı
© HENDEK HABER

Sakarya Orman Bölge  Müdürlüğünün, 2021 yılı silvikültür programları kapsamında bulunan, bakım, sıklık bakımı, ilk aralama ve gençlik bakımlarının yapılacağı sahalarda, il bazında gerçekleşen  silvikültür tatbikatı, Adapazarı - Hendek - Karasu Orman İşletme Müdürlüklerinin teknik personel ve orman muhafaza memurlarının katılımıyla, Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Bölge Müdürü Ziya Polat Başkanlığında gerçekleşen tatbikatta, Bölge Müdür Yardımcımız Halil Karademir, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Asalettin Aksu, Ağaçlandırma ve Silvikültür Müdürü Şahin Doğan, Şube Mühendisleri Erhan Ercan ve Hüseyin Şahin, Adapazarı - Hendek - Karasu Orman İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve İşletme Müdürlüklerinde çalışan danışman mühendisler ve orman muhafaza memurları hazır bulundular.

Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde Silvikültür Tatbiki yapıldı

Bölge Müdürü Ziya Polat;’’ Yapılan eğitim ve tatbikatların bilgilerin tazelenmesi ve eksikliklerimizin  giderilmesi açısından son derece önemlidir. Özellikle silvikültür konularında eksiksiz olmamız gerekiyor. Hedefimiz bakımlarla genç meşçerelerin stabilitesini artırmaktır.

Bu nedenle genç meşçere bakımlarında, her bir müdahale için uyulması gereken teknik esas ve usuller vardır. Silvikültürel müdahalelerin dozajı, zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır.

İşletme Şefleri, gençleştirme çalışmaları ve genç meşçere bakımlarında işin içinde olmalı ve yakından takip etmelidir. Bu tür eğitimler, her yıl düzenli olarak, arazide uygulamalı olarak tekrarlanmalıdır. Eğitimin tüm katılımcılara hayırlı ve  verimli olmasını temenni ediyorum"  dedi.

Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde Silvikültür Tatbiki yapıldı

Tatbikatta ilk olarak Hendek İşletme Şefliği, 140 nolu bölme, 28.3 hektar, M2Mlab3 meşçeresinde sıklık bakımı tatbikatı yapıldı. Deneme alanı çevrilerek , meşcere gelişim çağları ve gövde sınıfları taksimatı hakkında bilgiler verildi. Aralama şekilleri anlatılarak katılımcı İşletme Şefleri,danışman mühendisler  gruplara ayrılarak deneme alanında istikbal ağaçlarını belirleyip,  çıkacak ağaçları kestirerek sıklık bakımı uygulamalı olarak yapıldı. Yapılan bakım sonrası çalışmalar değerlendirildi.

Daha sonra 2 nolu deneme sahasındaki tatbikat, Hendek İşletme Şefliği, 87 nolu bölme, 1,6 hektarlık KnGnb3 meşçeresinde ilk aralama bakımı tatbikatı yapıldı. Genç meşcerelerde uygulanması gereken bakım tedbirlerin önemine dikkat çekildi.

Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde Silvikültür Tatbiki yapıldı

3 nolu deneme alanında, Hendek İşletme Şefliği, 88 nolu bölme, 35.1 hektar, KnKsbc3 bakım bölmesinde meşçeresinde deneme alanı içerisine denk gelen ve önceden, İşletme Şefi tarafından bölmede yapılan damgalama işlerinin ve etanın meşcereden çıkartılması esasları anlatıldı.

4 nolu deneme alanında, aynı İşletme Şefliğinin, 9 nolu bölmesinde Knd3-1 sahasında 3.6 hektar alanda, gençlik bakımları ile birlikte fidan sayımı çalışmalarının nasıl yapılacağı tatbiki olarak gösterildi.

Son olarak 5 nolu deneme alanında yapılan tatbikat, yine Hendek İşletme Şefliğinin, 11 nolu bölmesinde, diri örtü temizliği ve diri örtü temizliği  çalışmalarında  dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak  anlatılarak tatbikatlar başarılı bir şekilde tamamlandı

Yorumlar (1)
Mikail Kamacı 6 ay önce
Yalantan bakım ormanları yiyenler sizlersiniz