2006 Yılı fındık sezonunda Cevat SAVAŞ Hendek Aksu Köyünde bulunan fındık bahçesin den toplamış oldukları fındıkları ilçe fisko birlik müdürlüğüne götürüp teslim ettiklerini. O yıl ve ilerleyen yıllarda fındık paralarını almaları için dilekçeler dolduklarını belirten SAVAŞ, geçen zaman zarfında 2006 yılında teslim ettikleri fındık tutarının bir bölümünü ala bildikleri belirtti. 

Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kalan fındık tutarının geri kalan kısmını alamadığını belirterek sitemde bulundu.
"Çok çileler çekerek fındık tarlasından toplanan fındık aile ve çocuklarının geçim kaynağı" olduğuna deyi nen SAVAŞ aradan gecen zaman zarfında gerek paranın değerini yitirdiğini, gerekse teslime dilen geçmiş fındık borçlarını ne zaman ve ne şekilde verileceğini merak ettiğini belirterek, “yetkililere sesleniyorum” dedi