Sakarya İli ocak ayı İl Genel meclis toplantısı yapıldı. 2010-2014  Stratejik Planında aradan iki yıl geçtiği nedeniyle yapılacak güncelleme kapsamında, geçen zaman sürecinde yapılan araştırma ve geliştirme hususlarında hendek ilçesindeki sanayi alanının tarım alanı içersinde kalması hususu incelendi.

Buna göre yapılan İl genel meclis toplantısında gelen iki konuyu komisyonlarda görüşülmek üzere oybirliği ile ilgili komisyonlara havale etti. 2010-2014 Stratejik Planında aradan iki yıl geçtiği için hedefler noktasında bir güncelleme yapılmak üzere AR-GE Komisyonuna sevk edildi. Valilikten gelen diğer bir konu olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında Hendek’te sanayi alanı olarak belirlenen alanın tarım arazileri içinde kaldığı ve çevre köylülerin tepkisine ve doğal dengeye zarar vereceği nedeniyle bu alanda bir revizyon yapılarak 2. OSB alanına taşınması istendi. Konu oy birliği ile imar ve bayındırlık komisyonuna sevk edildi öğrenildi.