Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden

Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kış lastiği uygulaması konulu basın bülteni yayınladı

Güncel Haberler 11.12.2012, 23:29 12.12.2012, 00:35
Sakarya Valiliği  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden
İl Emniyet Müdürlüğünün 11/12/2012 tarihli yazılarında;

“Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik ve  Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün 27/11/2012 tarihli (2012/KDGM-07/DENETİM) Genelgesi uyarınca;

1- Ülkemizde tescil edilen şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve

kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeli uyarınca “A” türü yetki belgeli (yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşımacılığı)

otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği

2- Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması

3- Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin tüm lastikleri ile yarı römork ve

römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerini kış lastiği olması zorunludur.

4- Her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemle ve varsa Bakanlıkça

belirlenen artırımlı sürelerle sınırlı olmak üzere şehiriçi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması ile ilgili hususlar ortalama yerel

sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve uygulanır. Bu illerde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında

bu husus dikkate alınır. Kış lastiği: üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 C’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak

amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece

buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer.

5- a- Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastik yanaklarında (M+S) işareti;

minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) *

b- Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması

c- Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunmaması halinde sırt

deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilir.

d- Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, sırt deseninin kış

6- Kış lastiği uygulamasına uymayanlara yetki çerçevesinde 500 Türk Lirası tutarında üçüncü fıkrada belirtilen

görevlilerce idari para cezası karar tutanağı düzenlenir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın 

yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.” denilmektedir.  

Kamuoyuna duyurulur
 
Yorumlar (0)
29
açık