Yarın Hendek meclisinde görüşülecek 13 madde yayınlandı...

Hendek de yarın düzenlenecek olan belediye meclisinde görüşülecek olan 13. madde belirlendi. Eğer ek madde eklenmez ise yarın 13 madde Hendek meclis üyelerinin onayına sunulacağı belirtiliyor...

Güncel Haberler 04.01.2022, 17:06 04.01.2022, 17:51
Yarın Hendek meclisinde görüşülecek 13 madde yayınlandı...
© HENDEK HABER

Hendek de yarın düzenlenecek olan belediye meclisinde görüşülecek olan 13. madde belirlendi. Eğer ek madde eklenmez ise yarın 13 madde Hendek meclis üyelerinin onayına sunulacağı belirtiliyor...

 1. 2022 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.
 2. 2022 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülerek karara bağlanması.
 3. Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi. (Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ünü aşmamak üzere)
 4. 2022 yılında emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının görüşülmesi.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde filen çalışan personele Belediye Meclis kararı ile tespit edilen ve maktuen ödenen fazla çalışma ücretinin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çalışma ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.
 6. 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak asansör periyodik kontrollerinde 2022 yılı içerisinde alınacak ücretlerin ve idare payının belirlenmesinin görüşülmesi.
 7. İlçemiz Kemaliye Mahallesi 18 ada 138 ve 139 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 8. İlçemiz Karaçökek Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının Belirlenmesine yönelik askı sürecinde yapılan itiraz ile ilgili talebin görüşülmesi.
 9. Beylice Mahallesi 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 426, 428, 429, 670, 671, 672, 717, 718, 719, 720 ve 965 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
 10. İlçemiz İkbaliye Mahallesi 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 371, 410, 411, 441, 453, 454, 455 ve 456 parseller ile ilgili ilave kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesine yönelik İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dereköy Mahallesi 165 ada 3 numaralı parsel ve 118 ada 21 numaralı parsel; Başpınar Mahallesi 611 ada 4 numaralı parsel ve 136 ada 11 numaralı parselde yer alan taşınmazların ihale ile satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait Çamlıca/Yeşiller Mahallesi 140 ada 2 numaralı parsel veYukarı Çarığıkuru 403 numaralı parsel üzerinde yer alan taşınmazlardaki işyerlerinin 10 yıla kadar kira ihalelerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
 13. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden oluşan Kemaliye Mahallesi tapunun 1623 ada 7 numaralı parseli 2 kısma ifraz edilmesinden sonra oluşacak olan A parselinde 3867/55000 oranında Belediye hissesi kalması; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden oluşan Başpınar Mahallesi tapunun 673 ada 17 numaralı parselde yer alan Belediye hissesinin ifraz edilerek Belediye adına müstakil tapu çıkartılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu