Yarın Hendek de görüşülecek meclis maddeleri belirlendi…

Ayın ilk çarşamba günü gerçekleştirilen Hendek Belediye Meclis toplantısında görüşülecek olan , eğer ek güncem maddesi eklenmez ise 20 madde belirlendi.

Güncel Haberler 06.04.2021, 10:38 06.04.2021, 15:13
Yarın Hendek de görüşülecek meclis maddeleri belirlendi…
© HENDEK HABER

Ayın ilk çarşamba günü gerçekleştirilen Hendek Belediye Meclis toplantısında görüşülecek olan , eğer ek güncem maddesi eklenmez ise 20 madde belirlendi. 

 1. 2020 yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması.
 2. Belediye Başkanının 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
 3. Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.
 4. İller Bankasından 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesini E bendi kapsamında 5.000.000,00 TL (faiz dahil) teminat mektubu alınarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU na yetki verilmesinin görüşülmesi.
 5. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağı Çarığıkuru Mahallesi 2333 ada 3 parsel, Mahmutbey Mahallesi 8 ada 76 parsel numaralı taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesinin görüşülmesi.
 6. Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliğinin görüşülmesi.
 7. 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015-8 Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 ve 11. Maddesi gereğince kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi.
 8. Belediyemiz zimmetinde bulunan 4 adet aracın (54 KC 198 plakalı Kamyon, 54 KD 600 plakalı Kamyon, 54 KD 112 plakalı Kamyon ve 54 KA 078 plakalı Kamyon) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet aracın (54 KV 600 plakalı Otomobil ve 54 KG 377 plakalı Otobüs) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının yapılmasının görüşülmesi.
 10. 2021 Mali yılı bütçesi gelir tarife cetvellerin den Destek Hizmetleri Müdürlüğü revize ücret tarife cetvelinin görüşülmesi.
 11. Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesine ait Kırsal Yerleşim Sınırının Belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.
 12. İlçemiz Nuriye Mahallesi 1218 ada 88, 90, 92, 93 ve 94 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılacak İmar Plan Değişikliği ile ilgil 23.02.2021 tarih ve 160/3 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi.
 13. İlçemiz Başpınar Mahallesi 181 ada 4 ve 120 numaralı parseller ile 192 ada 289 numaralı parselin arasından geçen imar yolununKarayolları Kamulaştırma Sınırına uygun olarak düzenlenmesi için Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi.
 14. Belediye Meclisi 1 ve 2. Başkan Vekili seçilmesi.
 15. Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi.
 16. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 17. Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 18. Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 19. Tarımsal Hizmetler Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 20. Belediye Meclisi Katip Üyeliklerine 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi.
   

Toplantı eklerini ve raporlarını Belediye web adresinden ulaşabilirsiniz.. 

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu