Hendek Büyük Kutsallar Kurbanlık Banner
banner194

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü istatistikleri açıkladı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde yapılan yardımlar ile Vakıflar tarafından kullanılan, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmet Programı kapsamında yardımlarla ilgili istatistikleri açıkladı.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü istatistikleri açıkladı

(BSYHP) kayıtlı bulunan 10.735 hane (9.143 aktif, 1.592 pasif) bulunmaktadır.


 1) Şartlı Nakit Yardımları:


0-6 yaş grubu çocuklara ve hamile bayanlara düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla, 1. – 12. Sınıflarda eğitim gören çocuklara okula devam şartıyla nakit yardımlar yapılmaktadır.


Buna göre 2018 yılında; 1068 öğrenciye Şartlı Eğitim Yardımı olarak toplam 303.010,00 TL, 650 çocuğa Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı olarak toplam 203.455,00 TL ve Şartlı Gebelik Yardımı olarak 37 anneye toplam 8.055,00 TL olmak üzere nakit yardım yapılmıştır.
 
2) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı:


Bu program dâhilinde, ilgili şartları taşıdıkları tespit edilen 231 aileye aylık 275,00 TL olmak üzere ve 2’şer aylık ödeme dönemlerinde toplam 618.200,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
3) Öksüz – Yetim Yardım Programı:


Bu program dâhilinde, ilgili şartları taşıdıkları tespit edilen 68 öksüz – yetim çocuğa aylık 100,00 TL olmak üzere ve 2’şer aylık ödeme döneminde toplam 58.700,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
4) Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı:


2018 yılında, muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 47 asker ailesine, aylık 275,00 TL olmak üzere 2 ‘şer aylık dönemlerle düzenli merkezi yardım olarak toplam 83.875,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
5) Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı:


2018 yılında, muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 17 aileye, aylık 100,00 TL olmak üzere 2 ‘şer aylık dönemlerle düzenli merkezi yardım olarak toplam 12.300,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
6) Katılım Payı Yardımı:


2018 yılında muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 703 kişiye toplam 98.523,64 TL ilaç, optik, vs. katılım payı ödemesi yapılmıştır.
 
7) 2022 Sayılı Kanuna İstinaden Yapılan Yardımlar:


Engelli Aylığı: Yapılan düzenleme ile aylık olarak ödenmekte olup 533 kişiye toplam 2.550.280,59 TL ödeme yapılmıştır.
 

Yaşlılık Aylığı: Yapılan düzenleme ile aylık olarak ödenmekte olup 700 kişiye toplam 2.834.990,11 TL ödeme yapılmıştır.
 
Engelli Yakını Aylığı: Yapılan düzenleme ile aylık olarak ödenmekte olup 58 kişiye toplam 207.224,41 TL ödeme yapılmıştır.
 
8) Kronik Hastalara Yardım Programı


Kronik Hastalara Yardım Programı: Yasanın öngördüğü muhtaçlık sınırı altında kişi başı geliri olan SSPE ve Kayıtlı Tüberküloz hastalarına bağlanan bu aylık programında, 2018 yılında toplam 5 kişiye 11.764,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
9) Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi İşlemleri:


2018 yılında toplam 553 aileye, toplamda (2012-2018) yıllarında 8087 aileye Gelir Testi yapılmıştır.
2018 yılında; 447 kişi G-0 gelir düzeyinde, 106 kişi G-1 gelir düzeyinde, olarak tescil edilmiştir.
 
B) 2018-2019 Kış döneminde dağıtılmak üzere; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü FON kaynaklarıyla ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2.300 ton kömür gönderilmiş olup, 2018 yılında toplam 1533 aileye, aile başı 1,50 ton kömür yardımı yapılmıştır.
 
C)  FON KAYNAKLI SOSYAL HİZMET PROJELERİ ve VAKIF KAYNAKLI PROJELER
 
1) Sıcak Yemek Yardımı Projesi: İlçemizde ikamet eden, genellikle yalnız yaşayan, çoğunlukla erkeklerden oluşan, gıda yardımı yapılsa dahi, kendi imkânları ile yemek pişirmesi mümkün olmayan, bu ihtiyaçlarını çoğu zaman dışarıda lokantalarda karşılamak zorunda kalan vatandaşlarımıza, 2010 yılından beri nakdi yemek yardımı yapılmaktadır. 2018 yılı boyunca aylık 250,00 TL olmak üzere, toplam 26 vatandaşımızın faydalandırıldığı bu projede kapsamında, 78.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
 
3) Şartlı Bağışlar ile Uygulanan Projeler: LCW Mağazacılık A.Ş. firmasınca aktarılan kaynak ile Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen 20 ailenin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde bulunan 54 öğrencisine 3 ‘er ay dönemler halinde 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunda 500,00 TL ve 750,00 TL olmak üzere toplamda 33.000,00 TL ödeme yapılmaya devam etmektedir. Bu ödemelerin ilk 2 dilimi olan 22.000 TL ‘lik kısmı öğrenci velilerine ulaştırılmıştır.


Bununla birlikte yine aynı firma tarafından, Vakfımızın talebi ile 620 ve 180 parça olmak üzere toplam 800 parça giysi, ihtiyaçlı vatandaşlarımızın çocuklarına ve ilçemizde bulunan Kadın Cezaevi Müdürlüğü’nde kalan 0-6 yaş grubu çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılmıştır.
 
D) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü FON Kurulu kararları ile muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aylık periyodik dilimler halinde ödenekler gönderilmekte olup; bu ödenekler ilçemizde ikamet eden ailelere Mütevelli Heyeti kararlarıyla ayni ve nakdi yardımlar şeklinde dağıtılmaktadır.
 
2018 yılında, Vakıf öz kaynaklarından 9.027 kişiye, 2.689.127,24 TL ve Merkezi yardım olarak 3279 kişiye, 6.955.004,11 TL olmak üzere toplam: 12.306 kişiye 9.644.131,35 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER