24.11.2021, 19:16

Efendimiz (sav) içkiyle ilgili 10 kişiyi lanetlemiştir.

 Bismillahirrahmanirrahim

               Efendimiz (sav) içkiyle ilgili 10 kişiyi lanetlemiştir.

Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Âşıkların
gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz.
Ahmed, Mahmud, Muhammed Mustafa  (sav) ‘e âline ve ashabına olsun.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Değerli okurlarım!  İslam’ın yasaklar manzumesi içerisinde yer alan,
haramlardan bir tanesi de içki içmektir.

İslam insanın, imanının ve aklının gereği olarak içiminden mutlaka
kaçınması gereken alkollü içkiler, Âlemlerin efendisi (s.a.v.) hadisi
şeriflerinde şöyle buyurur. “İçki bütün kötülüklerin,  anasıdır” Diye
tanımlanmıştır.. (Nesei, Eşribe)

İslami yasaklar arasında alkollü içkiler, başta gelmektedir. Kur’an-ı
Kerim insanlığı saadete çağırıyor. Huzura erişebilmek, mutluluğa, nail
olabilmek için Kur’n-ı Kerim’in sesine kulak vermeliyiz. İşte Allahu
Teala’nın  fermanı.

“Ey iman edenler! Muhakkak ki içki, (tapınmaya mahsus ) dikili taşlar,
fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için
bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.” (Maide Suresi. 90)

Nice dost ve arkadaşlıklar içki ve kumar masalarında son bulmuş,
düşmanlıklara dönüşmüştür. Ne güzel söylemişler.

”Camiye giden sevişir, meyhaneye giden dövüşür”.

Gün geçmiyor ki, haberlerde içki yüzünden yıkılan yuvalar, yetim ve
öksüz kalan çocuklar, ortada dul kalan kadınlar, sönen ocaklar, ailevi
sorunlar. Hepsi içkiden değilmi?

“Muhakkak ki şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak
sizi Allah’ı anmaktan  ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz
değil mi? (Maide Suresi, 91)

Şeytan, içki ve kumar ile insanlar arasına düşmanlık sokmaktadır.

Sahabeden Hz.Ebu Büreyde (r.a.) anlatıyor. Bir gün oturmuş içki içmeye
başlamıştık. Ben bir ara kalktım. Efendimiz (s.a.v.) in huzuruna
çıktım. Selam verdim. Ve orada içkinin haram edildiğini bildiren Ayeti
Kerimenin nazil olduğunu öğrendim. Derhal arkadaşlarımın yanına
döndüm.

İçki yasağını bildiren ayeti artık bunlardan vaz geçtiniz değilmi?
Bölümüne kadar okudum. Elinde bardağı olan bardağı yere attı. Elinde
desti olan destiyi döktü.

Fıçının başında olan. Fıçıyı devirdi. Medine sokakları sel gibi içki
aktı ve. hep bir ağızdan, Vaz geçtik Yarabbi!. İçki yasağı karşısında
çok duyarlı hareket eden Saha biler, bir anda teslimiyetlerini ispat
ettiler.

Hz. Osman (r.a.) içki insanı zillete düşürür.

Sadi Şirazi = Akıllı bir adam içki içmez ve sarhoş olmaz:

Meyhaneden sarhoş olan kimse yolunu şaşırdı. Çocukların oyuncağı ve
maskarası oldu. O balçık içine düşer ve her bir ahmak ona güler.  (Hz.
Mevlana)

Nice varlıklı ve itibarlı kimselerin içkiye olan düşkünlükleri ve
uyuşturucu alışkınlıklar nedeniyle hem servetinden hm de itibarından
çok kayıplar verdiği görülmektedir.

Bir adam Kâinat’ın efendisi (s.a.v.) gelerek içkiyi ilaç olarak
kullandığını söyler. Âlemlerin efendisi (s.a.v.) şöyle buyurur. “ O
deva değil bilakis derttir.” (Tirmizi,)

Haram olduğunda kesinlik bulunan içkinin çoğu da azı da haramdır. Hz
Cabirden (r.a.) rivayete göre Rasüli Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

”Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”  (Ebu Davud,)

İbni Mesud (r.a.) diyor ki: =İçki içen bir adam öldüğü vakit onu
normal olarak defnedin. Sonra beni bir ağaca bağlayıp asın. Ve hemen
dönüp mezarı kazın. Eğer yüzü kıbleden çevrilmiş değil ise, beni asılı olarak ağaçta bırakın”

Hz. Ali (r.a.) dedi ki.= “Bir kuyuya bir damla içki düşse sonra oraya bir minare yapılsa o minarede ezan okumazdım”

Güzellerin en güzeli içkiyle ilgili 10 kişiyi lanetlemiştir.

1=Sıkanı (imal edeni)

2=Sıktıran (imal ettiren)

3=İçeni..

4=Taşıyanı..

5=Kendisi için taşınanı..

6=Sakisini (sunan hazırlayan)

7=Satıcısını..

8 = Satış bedelini yiyeni..

9=Kendisi için satın alınanı..

10= Satın alanı.. (Tirmizi, Büyü, Bab, 59)

“Onun içilmesini haram kılan Allah (c.c.), satılmasını ve satış
bedelinin yenilmesini de haram kılmıştır. (Müslim, Müsakat)

Bir adam gelerek Efendimiz (s.a.v.) sordu. Ben içki ticaretinden çok
para kazanıyorum.

ABunu hayra sarf etsem olurmu? Allah Rasülü (s.a.v.) “Sen onu hacca ve
cihada sarf etsen bile onun Allah (c.c.) katında sinek kadar değeri
olmaz.”Buyurdular.

Rabbim içki içmekten bizleri muhafaza eylesin.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Yorumlar (0)