CEBELİ RAHME: MEKKE-İ MÜKERREME

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz.Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
Değerli okurlarım! Cebeli Rahme tepesi:  Arafat vadisinde bulunan, dağın eteğinde Kâinat’ın efendisi (s.a.v.) nın vakfe yaptığı küçük dağ.
 
Arafat vadisinin kuzey doğusunda yer alan 70 m. yüksekliğinde bir tepedir.
 
Üzerinde bulunduğu vadiye nispetle Cebeli Arafat olarak bilinir. Halk tarafından bu adla anılan dağın esas ismi ilal veya Elaldır.
 
Hacılar burayı görünce vakfe yerine bir an evvel yürüyüşlerini hızlandırdıkları için bu manayı ifade eden elv kökünden türemiş bir isimle adlandırılmıştır.
 
Hz. Peygamber (s.a.v.) veda haccında, Cebelirahme’nin eteğinde bulunan Neb’a ile Nübe tepeleri arasında kalan Nabit tepesi üzerinde vakfe yapmıştır.
 
Güzeller güzeli (s.a.v.) in vakfe yaptığı yerde vakfeye durmak, bu mümkün olmadığı takdirde oraya yaklaşmak müstehepdir.
 
Âlemlerin efendisi (s.a.v.) vakfe yeri, ayrıca Cebelirahme’nin etrafında büyük su sarnıçları ile kuyuların ve küçük bir mescidin mevcut olduğunu söyler.
 
Evliya Çelebi: Ziyaret ettiği Cebeli’ rahmenin, sahranın doğu tarafında yer alan, çevresi 5000 adım uzunluğunda alçak ve siyah bir dağ olduğunu, dağın güney tarafında Hz. peygamber’in hutbesini okuduğu Makam-Sufle-i Rasülüllah’a 70, tepesine ise 170 basamaklı bir merdivenle çıkıldığını belirtir.
 
Yine onun kaydettiğine göre burada Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva (r.anha) nın buluştukları rivayet edilen Kubbe’i Arafat vardır.
 
Dört kemer üzerine oturtulan bu kubbenin her tarafı açık olup sadece kıble yönünde mihraplar bulunmaktadır.
 
Dağın dibindeki büyük havuzların ilkini Harunireşi’din Hanımı Zübeyde, diğer üçünüde 931 (1524, 25) yılında Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. (.Eyyüp Sabri paşa (,1890 )
 
Cebelirahme’nin güney eteğinde 30 ayak uzunluğunda ve 28 ayak enin de Mescid’i Cebeli Arafat bulunduğunu, Mekke mollasını Arefe günü hutbeyi burada okuduğunu kaydeder.
 
Bugün Cebelirahme, tepesine çıkılan bir merdiven ve tepe noktasındaki dikili taştan başka hiçbir şey bulunmamaktadır.
 
Çok yakınıdaki su deposu, daha büyük moderin su depolarını inşa edilmesi sonucu devre dışı kalmıştır.
 
Cebelirahme her mevsimde en çok ziyaret edilen bir makam olma özelliğini günümüzde de korumaktadır.
 
İlgili ayeti kerimede Mevla Teala şöyle buyuruyor.
 
Arafat-tan ayrılıp seller gibi akın edince Meş’ar-i Haram’da Allah-ı zikredin.” ( Bakara Suresi. 198) 
 
Sevgilinin bir hadisine göre Arafat-ın her yeri vakfe yeridir. Buna göre vakfe için belli bir yer söz konusu değildir.
 
Arafat dağında vakfe sırasında Allahu Teala’ya dua etmek ve isteklerde bulunmak. müstehepdir.
 
          Rabbim cebeli rahme de dua etmeyi nasip eylesin.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 
YORUM EKLE