Besmele-i Şerifin fazileti.

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Teala’ya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e  olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

 Değerli okurlarım! Bir işe besmele ile “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek başlamak, Allahu Teala’nın birliğini anarak ona karşı edep dairesinde bulunmak demektir. Bu edep düsturunun en güzel örneği Kur ’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti ve Rabbimizin Güzeller güzeli (s.a.v.) ilk hitabı olan Alak Suresinin İlk ayetinde görülmektedir. ”Yaratan Rabbinin adı ile oku”

“Bismillahirrahmanirrahim” rahmet sembolü olduğundan, besmelesiz başlanan işlerin bereketsiz ve hayırsız olacağı bildirilmektedir..

Bismillahirrahmanirrahim” ile başlanmayan her meşru ve mubah olan iş bereketsizdir.” (Hadisi şerif, ) Bu fakirde yazdığım her makaleme, “Bismillahirrahmanirrahim” İle başlıyorum.

Müslüman, meşru olan bir işe başlarken, besmele çekerek ki, ”Ben bu işi kendim için değil, Allahu Teala namına, onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum.” Demiş olur.

Efendimiz (s.a.v.) , “Bismillahirrahmanirrahim” düsturunu her hayırlı işin anahtarı olarak ihsan etmiş ve bu edep ve terbiyeyi, bütün ümmetin işleri ve ihtiyaçlarının evvelinde uyacakları bir sünnet-i seniyye kılmıştır.

Mevla Teâlâ’nın birliğini anarak ona karşı edep dairesinde bulunmak demektir.  

Meşru olan bir şeye  “Bismillahirrahmanirrahim” İle başlanılmazsa, hayır ve bereketi kesilmiş olur. Hz. Muhammed. (s.a.v.)  

(Fakat bir Müslüman haram olan bir işe “Bismillahirrahmanirrahim” diye başlarsa dinle ilişkisi kesilir.)

Bismilahirrahanirrahim” hem bir edep düsturudur. İslam mefkûresinin temelini teşkil eder. Kur’an’ı Kerim’in ilmini fatiha suresinde Fatiha suresinin mana’sını “ Besmele de” toplamıştır. “Fahri Kâinat efendimiz (s.a.v.) Cebrail (a.s.) bana, geldiğinde gönlüme ilk yerleştirdiği şey, “Bismilahirrahanirrahim” olmuştur.

Mevla Teala Tövbe suresinin dışındaki bütün surelerin başını ”Bismilahirrahanirrahim”ile açmıştır. Onun yardım ve tevfikini elde etmek, işlerine sözlerine “Bemsele” ile başlamalarını onlara bildirip irşat etmek içindir.

 Besmele’nin harf sayısı “19” dur. Bunun hikmeti şöyle açıklanır. Cehennemde “19”zebani  “görevli bekçi” vardır.

Bunlar oradaki diğer görevlilerin kumandanı durumundadır.”Besmeleyi” okumakla her harfine karşılık o zebanilerden uzak kalınır.

”Besmele’nin” bereketi ile Allahu Teala cehennemin zebanilerinden emin kılar. Gece ve gündüz 24- saattir. Beş vakit namaz onun beş saatine denk gelip, kalan -19- saatinde de bu 19-harf eşit olur.

Bu yüzden 5-vakit namazını eda ettikten sonra her meşru işin başında besmele okumaya devam eden kimse, sanki bütün vaktini ibadetle geçirmişçesine sevap kazanır.

Günahlar 4- çeşittir1-Gece işlnen günahlar. 2-Gündüz işlenen günahlar. 3-Gizli işlenen günahlar. 4-Açık işlenen günahlar.

Besmelede 4-kelimedir. Mümin bir kimse samimi bir kalple inanarak“besmeleyi” söylerse Mevla Teala onun bütün günahlarını af eder.

AllahuTeala lafzının ise Kur’an-ı Kerim’de “2698” defa tekrarlandığı görülür. “Bismillahirrahmanirrahim’in.  

Üçüncü kelimesi olan “Errahman” “ 57” defa zikredilmektedir.

Dördüncü kelimesi olan ”Er-rahim” “151” defa tekerrür etmiştir.  

İmam-ı Azam: Besmeleyi ayet olarak değil, sureleri birbirinden ayıran bir bölüm kabul eder.

İmam-ı Şafii ise: Surelerin başındaki besmeleyi Kur’an-ı Kerim’den bir ayet kabul eder.

Bu bakımdan, aşikâre kılınan namazlarda “Şafii mezhebine tabi olanlar” besmeleyi de aşikâre okurlar..

Bizans İmparatoru Kayser, Hz. Ömer (r.a.)’e mektup yazıp; “Bende hiç dinmeyen bir baş ağrısı var, doktorlar ilaç bulmaktan aciz kaldılar. Eğer bildiğin bir ilaç varsa gönder” dedi.

Hz. Ömer (r.a.) ona bir takke gönderdi. Kayser, bu takkeyi başına koyduğunda başı ağrımıyor, başından çıkardığı zaman yine ağrımaya başlıyordu.

Kayser, bu hale şaşırıp merakla takkeyi kontrol ettiğinde, içinde üzerine besmele,“Bismillahirrahmanirrahim” yazılmış bir kâğıt olduğunu gördü.  (Ruhu'l-Beyan Tefsiri -)

Kim “Besmeleyi” akşam yatağına yatmadan önce ”21” defa okursa, o gece kovulmuş şeytanın şerrinden, insan ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlıktan ve yangından, ansızın ölümden emin olur.

O kimseden her türlü bela ve afet def edilmiş olur.  Esmaül Hüsna’nın Mevla Teala’nın güzel isimlerinin manası besmele deki “İsm”kelimesinde toplanmıştır.

Kim “Bismillahirrahmanirrahim’i, ihlâs ve samimiyetli bir şekilde manasını bilerek okursa Alla hu Teala’yı bütün isimleriyle zikretmiş olur.

Bir de putlara tapanlara muhalefet olması bakımından bu “Besmele” konmuştur. Putlara tapanlar işlerine ilahlarının veya tağutlarının isimleri ile başlarlar ve Lat-Uzza-Hubel- ismi ile başlıyoruz derlerdi.

Yani onların “Besmele’leri” bu idi. Müslümanlar ise Alla hu Teala’nın ismini anarak” Bismillahirrahmanirrahim” ile başlarlar.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”

YORUM EKLE