24.03.2021, 11:40

Berat gecemiz mübarek olsun

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

            Bütün hamtlar ve övgüler Hz. Allah (c.c.) mahsustur.
Salatü selam Hz. Ahmet (sav) aline ve ashabına olsun.

      Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed

Değerli kardeşlerim! Bizleri, Ramazan-ı Şerif ayının habercisi ve
müjdecisi olan Şaban-ı Şerif ayına eriştiren Hz. Allah (c.c) sonsuz
hamdü senalar olsun.

Önümüzdeki cumartesini pazara bağlayan gece 27- Mart 2021- Berat
gecesidir. Berat gecesini idrak etmek demek, Yüce Rabbimizin Kerim
kitabındaki şu hitabını, ümitlerimizi yeşertmek ve tövbe yoluyla
Sevgili Allah'ımızın kerim kitabındaki şu hitabını fırsat bilerek
ümitlerimizi yeşertmek ve tövbe yoluyla,

Rabbimizin af ve mağfiretine sığınarak günahlarımızdan vaz geçmek
demektir. Şâban-ı şerif ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin.
Gecesinde ise ibadete kalkın.

Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala en yakın semaya tecelli ederek
fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım!
Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona
afiyet vereyim...’ buyurur.” (İbn Mâce, )

Yüce Allah’ın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden biri zamandır.
Zaman, insanın hayat hikayesini bütünüyle kuşatan bir imkân ve fırsat
alanıdır. Bu sebeple, her ânı kıymetli ve değerlendirilmeye layık
eşsiz bir sermayedir. Vaktinin kıymetini bilip onu boşa harcamayanlar,

Hayatının her safhasında Hz. Allah’ın rızasını gözetip Sevgililer
sevgilisi (sav) in rehberliğine tabi olanlar, Rabbimizin ikramına
mazhar olacaktır. Zamanı boşa geçirmek ise bir insan için en büyük
ziyan, en büyük hüsrandır.

Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk
bilinciyle geçirilen her ânımız değerlidir. Fakat bazı vakitler vardır
ki ilâhi lütuf zamanları olarak bahşedilmiş, duaların kabulüne ve
günahların affına vesile kılınmıştır.

Bu zaman dilimleri Allahu Teâlâ'nın insanlara olan sonsuz rahmetinin
bir eseridir. İşte böylesine kıymetli zamanlardan biri de bu akşam
idrak edeceğimiz Berât gecesidir

Üç aylar, bizi hem ruhen hem bedenen Ramazan’a hazırlamaktadır. Bu
ayların başı olan Recep ayı, Regâib ve Miraç geceleriyle bereketlenir.
Ortası olan Şâban ayı ise Berât gecesiyle af ve mağfirete açılır.
Allah Resûlü (sav) Berât gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve niyazın
affedilmemize vesile olacağını bizlere şöyle müjdelemiştir:

“Şâban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete
kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala en yakın semaya tecelli
ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu
bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete
uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim...’ buyurur.” (İbn Mâce,)

Berât gecesi, kalbimizin en derin yerinden Rahman'a doğru bir yol açma
vaktidir. Berât gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve
mağfiret dilemenin tam vaktidir.

Bu Mübarek geceyi değerlendirmenin en temel şartı; hayatın
karmaşmasından biraz olsun kendimizi kurtarıp kulluğumuzu
sorgulamaktır. Ne ile meşgulüm, hangi uğurda yaşıyorum, niyetlerim ve
amellerim beni nereye götürüyor diye kendimize sormaktır.

İç dünyamıza dönmek, geçmişimizin muhasebesini yapmak, tefekkür
etmektir. Rabbimize itaatkâr bir kul ve iyi bir insan olmaya söz
vermektir. Nefsimizin esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan
pişmanlık duymaktır.

İşte o zaman bu gece bizim için gerçek manada bir fırsata dönüşecek ve
kurtuluş beratımız olacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak
Peygamberimiz (sav) hitaben şöyle buyurmaktadır:

“Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: ‘Selam size!
Rabbiniz merhamet etmeyi bir lütuf olarak kendine yazdı. Gerçek şu ki,
sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip
kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet
edendir.’” (En’âm, 54.)

Ebedi hayatta kurtuluş beratını alabilmek için bu gecenin feyzinden ve
bereketinden istifade edelim. Her nefes alıp verişimizde Allah’ın
rızasını gözetelim. Ömrümüzü Kur’an ve sünnet ölçüsüne göre
şekillendirelim. Kulluk şuuruyla geçirilmeyen her ânımız bize zarar ve
ziyan olarak geri dönecektir.

Berât gecemiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin aziz milletimize,
İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini  Cenâb-ı Hak’tan
niyaz ediyorum.

 Her günün duası:

Eyyy Nefis! Bir ezanla geldin bir selayla gidersin.

Ölüm senin peşinde ya sen neyin peşindesin?

Ahiret yüzünü çevirmiş bize doğru geliyor.

Dünya ise sırtını bize dönmüş gidiyor.

Unutmayalım! Buğun amel var hesap yok,

Yarın hesap var amel yok. Hz. Ömer Bin Hattap (ra)

  Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema selleyte
ala ibrahim ve alla ali ibrahim inneke hemidün mecid

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı