15.09.2020, 18:03

                                        Ashabı kiramdan, Hazreti. Kaka (ra)

                                             Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

Hamt Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ’ya mahsus salat ve selam iki cihanın güneşi Hz. Ahmet (sav) aline ashabına kıyamete kadar onun nurlu yolundan gidenlere olsun.

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Hz. Kaka' (r.a) b. Amr b. Malik et-Tem imi Hulefâ-yî Râşidîn  dört büyük halife devrinin yani, Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer (r.a) Hz. Osman (ra) Hz. Ali (r.a) nin döneminde yaşamış, büyük komutanlardandır..

 Hz. Ebu Bekir (ra), Ka’ka bin Amr (ra) hakkında şöyle söylemiştir: “Askerler arasında Ka’ka’nın sesi bin kişiye bedeldir.”

.İslam’ın ilk halifesi, Hz Ebubekir sıddık döneminde irtidat edenlere Yani dinden dönenlere (Müslüman olduktan sonra, tekrar kâfirliğe dönenlere mürtet denir) kaka hazretleri. Alkame b. Ulâse üzerine müfreze kumandanı olarak gönderildi ve görevini başarıyla tamamladı.

Aynı yıl Hz. Hâlit. b. Velîd'in Peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha ile yaptığı Büzaha savaşına katıldı. Ulleys’in ve Übulle'nin fethine Hâlid b. Velid'le beraber iştirak etti.

Hîre’nin fethinde de bulunan Ka'kâ'hazretleri, Hâlid b. Velid'in emriyle bir süre Hîre'de kaldı. Daha sonra çeşitli fetihlerde görevlendirildi.

Hz. Ebû Ubeyde onu Hz Ömer (r.a) emri üzerine öncü kuvvetlerin kumandanı sıfatıyla Irak'a gönderdi. Ka’Kâ 'hazretleri, Kâdisiye öncesi İran fetihlerinde de önemli rol oynadı.

Ağvâs’ta cereyan eden savaş, öncü kuvvetlerin başında bulunan Ka'kâ' hazretlerinin, gösterdiği gayretler sonucunda kazanıldı.

Hz. Hâlid’bin velit hazretlerinin emriyle Suriye'deki fetihlere de katılan Ka'kâ',hazretleri Yermük Savaşı'nda bir süvari birliğinin başında görev yaptı. Hz.Ka’kâ' (r.a) asıl şöhretini Kâdisiye Savaşı'nda elde etti; bu savaşın kazanılmasında onun büyük payının olduğu rivayet edilir.

Medâin'in fethinde Yezdicerd'e ait zırh, kılıç, miğfer gibi teçhizatı ele geçiren Ka'kâ'hazretleri, daha sonra Hz. Ömer (r.a)  emriyle Celûlâ Savaşına öncü kuvvetin kumandanı olarak katıldı.

Savaşın ardından Hulvân'a giderek bir garnizon tesis etti. Aynı yıl Sa'd b. Ebû Vakkâs hazretleri kuvvetlerine katılıp onun emrinde çalıştı. Ertesi yıl Humus'a gönderildi ve bu sıra-da gerçekleştirilen el-Cezîre fetihlerine iştirak etti..

 Bir müddet sonra Küfe’ye yerleşen Ka'kâ' hazretleri,.Hz. Osman (r.a) dönemindeki iç karı-şıklıklarda halifeyi destekledi. Muhalifler Medine'yi kuşatınca Hz. osman (r.a) talebi üzerine yardıma gelenler arasında Hz. Ka'kâ" (r.a)  da bulunuyordu.

Hz. Ali, (ra) döneminde onu destekleyen Hz. Ka'kâ',(r.a)  Cemel Vakası’ndan önceki müzakerelerde Hz. Ali, (r.a) temsilen Talha b. Ubeydullah ve Hz. Zübeyr b. Avvâm ile görüştü.

Cemel ve Siffîn savaşlarında Hz. Ali (r.a) saflarında çarpıştı. Ka’kâ'hazretleri, cesaretiyle tanınmıştı. Hz. Ebubekir (ra) onun cesaretinden ve yararlı işlerinden övgüyle söz eder Aynı zamanda şair olan Hazreti, Ka'kâ'ın şiirleri daha çok savaşlarla ilgilidir.

Yahudilerden kalan bazı sözler. Yahudilerin Yüzyıllar boyunca oynadığı oyunlardan biride

Hazreti. Kaka (radiyallahuanh) :Büyük komutan ve büyük sahabe: Yahudilerin en çok korktuğu ve nefret ettiği sahabelerden biri. Bugünkü dilimizde “kaka”nın ne anlama geldiği malum.

Yahudilerin çocuklarını tuvalete götürdüklerinde Hz. Ka’ka bin Amr’a (r.a) olan kinlerini kusarak, o dışkıdan “kaka” diye söz ederler ve bu adlandırma yayılır; bizler de hiç araştırmadan çocuğumuzun büyük abdestine, tuvaletine”kaka” diyoruz.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Yorumlar (1)
Çağatay 8 ay önce
babaıııııııııııj
0
hafif kar yağışlı