Arafat Meydanı: Mekke-i Mükerreme

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz.Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun.
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
Değerli okurlarım! Arafat: Mekke’i Mükerreme’nin doğusunda, haccın en önemli rükni olan vakfenin yapıldığı yer.
 
Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva (r.anha.) nın yeryüzüne indikten sonra burada buluşup tanışmaları veya Cebrail (a.s.) in Hz. İbrahim (a.s.) e Haccı nasıl ve nerelerde yapılacağını öğretirken Arafat’a geldiklerinde ona,”Arefe?” anladın mı, tanıdın mı?  diye sorması, onun da (anladım, tanıdım) demesinden dolayı buraya Arafat veya Arefe dendiği kaynaklarda zikredilmiştir.
 
Hac ibadetini yerine getirmek üzere orada bulunan müslümanlar Terviye'den yani Zilhicce'nin sekizinci günü sabah namazını Mekke'de kıldıktan sonra Mina'ya, sonra Arefe günü sabah namazını kıldıktan sonra Arafât'a çıkarlar.
 
Arafat Mekke’i Mükerreme’nin 21. km.uzaklığında ve doğusunda, Taif dağ yolu üzerinde ova görünüşünde düz bir alandır.
 
Haccın farzlarından biri olan „Arafat vakfesi“ Arefe günü zeval vaktinden başlar, nahir günü yani bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar süren zaman içinde yapılır. Arafat vakvesi farzdır.
 
Genellikle Arefe günü akşamı Arafât'tan ayrılma işlemleri başlar. Hz. Peygamber (s.a.s.)' in bir hadîsine göre Arafât'ın her yeri vakfe yeridir. Buna göre vakfe için belli bir yer söz konusu değildir.
 
Arafât dağında vakfe sırasında Allahu Teala’ya dua etmek ve isteklerde bulunmak müstehabtır.
 
Dünyanı her yerinden gelen insanların bu yerde görüşüp tanışmaları veya günahlarını itiraf ederek Allah’tan af dilemeleri, af dileyenlerin affedilmelerinden sorma günah kirlerinden temizlenip Allah (c.c.) katında güzel bir kokuya sahip olmaları sebebiyle bu adın verildiği de ileri sürülen görüşler arasındadır.
 
 Doğu, kuzey ve güneyindeki dağlar bu ovayı bir yay gibi kuşatmış, bunlardan Arafat’a bitişik olanlar Arafat’tan sayılmıştır.
 
En uç noktaları arasında doğudan batıya 6.5  km.,kuzeyden güneye de 11. 12 km. uzunlukta olan bu sahanın tamamı 13. 68 km. dir.
 
Kuzey kesiminde halk arasında Arafat dağı olarak bilinen ve eskiden ilal veya elal diye adlandırılan granit taşlarından oluşmuş Cebel’i rahme bulunmaktadır.
 
Aslında Arafat dağı, Arafat sahasını kuşatan dağdır. (İbrahim Rıfat Paşa,1.335.) 
 
Arafat vadisinin tamamı “Hıl” bölgesindedir. Yani Harem sınırları dışında kalmaktadır.
 
Harem sınırının bittiği yerde Arafat sınırı başlamamakta, arada “Urena” vadisi bulunmaktadır.
 
Arafat vadisinin tamamında vakfe yapmak mümkün olduğu halde hacılar, Hz. peygamber (s.a.v.) vakfesini Cebel-i Rahme-de Neb-a veya Nübe’ya kayaları arasında bulunan Nabit tepesi üzerinde yaptığı için aynı yer ve çevresinde bulunmayı arzu ederler.
 
İbrahim Rıfat Paşa bu civarda 8 havuz bulunduğunu, sağlam yapılı olan bu havuzların hac zamanında Aynizübeyde-den boru hattı ile getirilen su ile doldurulduğunu, her yıl hac mevsiminden önce bu havuzların onarım ve temizlik işlerinin yapıldığını, aynı zamanda Arafat çarşısı diye bilinen ve et dâhil her çeşit gıda maddesinin satıldığı yerin de bu bölgede bulunduğunu kaydeder.
 
Hacıların Müzdelife’de dönüşünü kolaylaştırmak için Arafat’ı Müzdelife’ye bağlayan dokuz ayrı oto yol yapılmıştır.  (Mir’a’tü’l Hare. Ey. Sabri Paşa)  
 
Üsame b. Zeyd (r.a.)' dan rivayet edilen bir hadiste, Rasulullah (s.a.s.)' ın Arafat'tan Müzdelife'ye gelirken ne şekilde hareket ettiği şöyle anlatılır:
 
Güzeller güzeli (s.a.v.) Arafat'tan hareket edip Şi'be geldiğinde bineğinden inerek küçük abdest bozdu. Sonra itinalı bir şekilde abdest aldı.
 
Ben kedisine; "Namaza buyurun" dedim. O: "Namaz ilerdedir" diyerek, bineğine bindi.
 
Müzdelife'ye gelince, bineğinden inerek bu sefer mükemmel bir abdest aldı, sonra namaz için kamet getirildi ve akşam ile yatsı namazı bir arada kılındı. İkisi arasında başka bir şey kılmadı…
 
          Rabbim Arafat meydanında, dua etmeyi nasip eylesin.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 
YORUM EKLE