Amel Defteri

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Amel defteri:  İnsanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği defter.

Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü hâl ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir.

Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahir ette hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahit olacaktır.

Kur'an'da "kitab" olarak zikredilmektedir. Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır.

Kur'an-ı Kerim bu melekler hakkında şöyle buyurur:

"Hâlbuki üzerinizde gözetleyici melekler var, şerefli yazıcı (melekler). Her ne yaparsanız bilirler" (İnfitâr Sursi. 10–12).
"O, İnsan her ne söz söylerse muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır" (Kaf Suresi. 18).

Amel defterine insanın yaptıklarını yazan meleklere “Hafaza” Hafıza melekleri veya Kirâmen Kâtibin Şerefli Yazıcılar bunların isimleri, "Rakîb Atîd" denmiştir.

Her insana, kendi amel defteri, Ahiret gününde verilecek ve insan kendi yaptıklarını orada bizzat görüp okuyacaktır.
Defterleri sağ tarafından verilen kimseler Cennetlik bahtiyarlar, sol tarafından veya arkasından verilen kimseler ise Cehennemlik bedbahtlar olacaklardır.

Bahtiyarların hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek; bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır.

Kur'an-ı Kerim bu hususta da şöyle buyurur:

"İşte o vakit kitabı amel defteri sağ eline verilmiş olan kimse der ki: ' Gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabıma ulaşacağımı  zannetmiştim!. Artık o hoşnut bir hayatta yüksek bir cennet’tedir " (Hakka Suresi. 19–22).
25- Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: "Keşke kitabım verilmeseydi de,
26- Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim,
27- Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı.
28- Malım bana hiç fayda vermedi.
29- Gücüm de benden yok olup gitti."
30- Zebanilere şöyle denir: "Onu yakalayın da bağlayın."
31- "Sonra cehenneme atın onu."(Hakka Suresi. 25-31.)

İnsan, kendi amel defterinde hayatının bütün teferruatını görünce hayret edecek veKur'an'ı Kerim’in tabiriyle şöyle diyecek
"Eyvah bize, bu deftere ne olmuş, küçük büyük bırakmayıp hepsini toplamış."(Kehf Suresi. 49).

Amel defteri insanın dünya hayatındaki kendi yaptıkları ameller doğrultusunda doldurulduğuna, insan da iradeye sahip olduğuna göre amel defterinin iyi veya kötü şeyleri ihtiva etmesinde insanın kendisi etkilidir.

"İman edecek Salih amel işleyenlerin amelleri zayi' olmaz. Biz onu yazmaktayız."(Enbiya Suresi. 94).
Bu hususta başkasını suçlamasına mahal yoktur. Arzu edilir ki o defter yüz ağartıcı sahifelerle dolu olsun.
Yüzümüzün akı olacak Salih ameller, o defteri süsleyecek olanlardır.

Bu da ancak Allahu Teala’nın dinini yeryüzünde hâkim kılmak, bu dini yaşamak ve Allah Resulü’nün gösterdiği yoldan gitmekle elde edilir.

Rabbim defterini sağ tarafından alanlardan eylesin.Amiiin.
 
Hem deme! Bende herkes gibiyim, çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 
YORUM EKLE